Usædvanligt samarbejde skal tiltrække de tosprogede

Undervisningsministeriet og Institut for Menneskerettigheder har i dag indgået et samarbejde, der skal hjælpe erhvervsskoler med at tiltrække og fastholde tosprogede elever.

Læs mere
Fold sammen
Det skete efter et møde i dag mellem instituttets nye direktør Jonas Christoffersen og undervisningsminister Bertel Haarder(V).

”Vi har heldigvis oplevet en stor vækst i antallet af praktikpladser for tosprogede elever. Fremgangen var på 55 procent fra 2003 til 2007, mens den var 20 procent for danske elever. Nu kommer der en nedkonjunktur, så det er vigtigt, at vi gør alt for at fastholde og hjælpe de tosprogede elever. Jeg er meget glad for, at Institut for Menneskerettigheder vil stille deres ekspertise til rådighed i et samarbejde med erhvervsskolerne,” siger Bertel Haarder.

Instituttets viden skal bruges til at sikre, at tosprogede og indvandrere ikke møder barrierer på erhvervsskolerne, og når de skal søge en praktikplads. Instituttet har en udviklet en række metoder, der tilpasset den enkelte skole skal være med til at sikre, at de tosprogede kan følge med i undervisningen samt forebygge diskrimination. Det skal blandt andet være i form af støtte og undervisning, der kan klæde eleverne godt på inden de skal ud og søge praktikplads.