USA: Lav dollar, højere eksport

USAs handelsunderskud i januar faldt således til 41,1 mia. dollars som følge af udlandets stigende indkøb af amerikanske

varer af alle slags.I januar indsnævredes forskellen mellem im- og eksport med 9,4 pct. fra decembers 44,9 mia. dollars.

Importen daler, fordi amerikanerne med den lave dollar må betale merte for deres indkøb i udlandet.Større

fransk produktion

(PARIS) Frankrigs industris produktion øgedes i januar med 0,6 pct. fra december og med 1,4 pct. fra samme

måned et år før. Medregnes produktionen af fødevarer og energi var stigningen 1,5 pct. Produktionen af forbrugsgoder

steg 2,3 pct. og af produkter til personlig pleje med 5,0 pct.

Telecom Italia med Olivetti

(ROM) Telecom Italia fusionerer

med Olivetti for at lette adgangen til frisk kapital.Telecom Italia sluttede 2002 med et nettotab på 332 mio. euro mod

et tab på godt 2 mia. euro året før.Fusionen ventes i orden i august. Olivetti oplyser, at det nye selskab beholder

navnet Telecom Italia.Nettogælden på 40 mia. euro ventes nedbragt til 34 mia. euro i 2004.