Universiteterne skal give slip på forskning

I stedet for at styrke overførslen af forskning til erhvervslivet, risikerer et aktuelt lovforslag at forskning går tabt.

Hvis universiteterne selv skal stå for kommercialiseringen af deres forskning risikerer Danmark, at forskningens kommercielle

muligheder ikke bliver optimalt udnyttet. Meldingen kommer fra IDA, Ingeniørforeningen i Danmark.- Jeg tror ikke på,

at de nuværende små enheder med en til to jurister kan løse opgaven med at patentere og kommercialisere universiteternes forskning,

siger Finn Rosendal Larsen, formand for Erhvervsudvalget i IDA.Et nyt lovforslag fra regeringen skal øge overførslen

af forskningsresultater fra universiteterne til erhvervslivet. Ved at give universiteterne lov til at danne aktieselskaber, skal de

kunne udnytte forskningen kommercielt og samtidig føre deres forskning ud i erhvervslivet. Men hvert enkelt universitet har

ikke ressourcer til at løfte den opgave, mener Ingeniørerne:- Det er urealistisk at tro, at universiteterne hver

især vil kunne afsætte ressourcerne til at løse opgaven effektivt, siger Finn Rosendal Larsen. Selvom det er en

god ide at lade universiteterne udnytte de kommercielle muligheder i deres forskning, så mener ingeniørerne i IDA, at to

store regionale innovationscentre bør kommercialisere forskning fra universiteter øst og vest for Storebælt.-

Vi har fra udenlandsketech-trans-initiativer set, at et stort netværk af investorer og virksomheder er kolossalt vigtigt.

Men det koster tid og ressourcer at opbygge den type netværker, og med mange små enheder vil vi se, at de vil stå

i kø ved de samme døre, siger Finn R. Larsen.På DTU-Innovation er man enig med ingeniørerne i, at

det ikke er ideelt med et innovationscenter på hvert universitet og sektorforskningsinstitut i Danmark.- Med fare for

at save den gren over, som jeg selv sidder på, vil jeg sige, at det bestemt giver mening, at innovationscentre skal have en

stor kritisk masse, siger Ulla Brockenhuus-Schack, adm. direktør for DTU-Innovation.Større enheder er mindre sårbare

end mindre enheder, og samtidig kan man her samle en væsentlig faglighed og kompetence, mener hun.

Demotiverende

Karen

Siune, der er direktør for Analyseinstitut for Forskning, kommer dog de små centre til hjælp:- Det afgørende

er, at de enkelte forskningsinstitutioner kommer i gang med at udnytte forskningen kommercielt. Om det sker i større eller

mindre enheder er ikke afgørende.Karen Siune peger på, at det kan virke demotiverende på universiteterne, at

de skal overlade deres forskning til regionale innovationscentre.Udnyttelsen af forskningen kan også komme for langt

væk fra universiteterne, påpeger hun:- Nogle vil ikke levere ret meget forskning til de samlende enheder, netop fordi

afstanden bliver for stor, siger Karen Siuni.Men den køber ingeniørernes Finn Rosendal Larsen ikke:- Vi

bør se på, hvad Danmark får mest ud af, og ikke hvad universiteterne får mest ud af, siger han.Ingeniørerne

foreslår helt konkret, at patentenheder og innovationsenheder fra flere universiteter, forskerparker og enheder for teknologioverførsel samles

i to centre. Et øst og et vest for storebælt.