Universiteter forbigår iværksætteri

Innovation. Under en procent af de studerende på videregående uddannelser, kommer i løbet af deres studie til at beskæftige sig med innovation og iværksætteri, hvilket ifølge Undervisningsministeren er alt for lidt.

Virksomhedsstart og innovation er fremmede begreber på de videregående uddannelser i Danmark. I snit er det kun godt en procent af de unge på univeriterne og handelshøjskolerne, der bliver undervist i, hvad det vil sige at starte en virksomhed. Dermed scorer de videregående uddannelser en solid bundkarakter sammenlignet med handelsskolerne og gymnasielle uddannelser, hvor henholdsvis 30 procent og 12 procent af elverne lærer om iværksætteri.

Uddannelserne har ansvaretUndervisningsminister Bertel Haarder (V) er opmærksom på problemet, og han mener, at det er de videregående uddannelser, der selv har ansvar for at ændre deres kedelige bundplacering. - Det er meget trist, at universiteterne og handelshøjskolerne ikke gør mere ud af iværksætter-undervisningen, og det er et emne, vi har meget fokus på i Globaliseringsrådet netop nu. Jeg håber, de tager det her som et fingerpraj om, at de skal have langt mere fokus på emnet, siger ministeren. Det er Erhvervs og Byggestyrelsen, der har indsamlet iværksættertallene for de forskellige uddannelser, og ud over at de videregående uddannelse ligger i bunden i herhjemme, ser det heller ikke godt ud internationalt.

Undervisning i USAPå førende universiteter i USA og Canada, modtager gennemsnitlig hver femte elev nemlig iværksætter-undervisning, mens Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og DTU kun med nød og næppe sniger sig op på, at én elev ud af 50 modtager undervisning i iværksætteri. Studiechef ved Københavns Universitet Jakob Lange mener, universiteterne kan få mere iværksætteri på skoleskemaet ved at ansætte flere lærere, der tidligere har erfaring med det private erhvervsliv. - Emnet er meget fjernt fra mange af vores lærere. Derfor mener jeg, vi bør fokusere på at hyre personale, der har ekstern erfaring med andet end uddannelsessektoren. Desværre er det ikke så nemt, da vi har begrænsede ressourcer, siger han.