Universiteter dræber iværksætterlyst

Lønmodtageruddannelse. Undervisningen på universiteterne dræner de studerende for lyst til at starte egen virksomhed.

Masser af universitetsstuderende starter på deres studier med lyst til senere at blive iværksættere, men universiteterne punkterer i stort omfang iværksætterdrømmene.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at 31,1 procent af de studerende på første og andet semester hellere vil være lønmodtagere end iværksættere. Andelen stiger støt gennem studietiden, og på niende og tiende semester er den oppe på 53,7 procent.

Mens en klar overvægt af de studerende altså foretrækker tilværelsen som selvstændig i starten af studiet, er det under halvdelen, der har iværksæt-terambitioner, når de sidste eksaminer nærmer sig.

Flere eksperter vurderer, at tendensen, som også er påvist i to tidligere undersøgelser fra Aalborg Universitet, er den samme på alle landets universiteter.

- Vi kan se, at man får mere og mere lyst til at blive lønmodtager, jo længere man kommer i sit universitetsstudie. Undervisningen på universitet indretter simpelthen de studerende til at gå ud i eksisterende jobs, konstaterer Ph.d.-studerende Suna Sørensen fra Aalborg Universitet, der har lavet undersøgelsen.

Fokus på teoriDen faldende iværksætterlyst blandt universitetsstuderende hænger tæt sammen med den undervisning, de tilbydes.

Universiteterne har traditionelt uddannet folk til at bestride eksisterende jobs, og derfor er undervisningen generelt stadig i møntet på, at de studerende skal forberedes på karrierer som lønmodtagere.

Det betyder, at undervisningen foregår på et højt akademisk niveau med fokus på teori. Det står i modsætning til iværksætteri, som i handler om at sætte gang i ting og indhente praktiske erfaringer.

Desuden mangler der mange steder fag og kurser om iværksætteri, så de studerende har ikke mulighed for at lære mere om emnet eller blive inspirerede til et liv som selvstændig gennem studiet.

- Megen undervisning centrerer sig om en lønmodtagerrolle, og samtidig underviser man eksempelvis meget i problemanalyse på samfundsvidenskabelige og humanistiske studier. Det passer dårligt til en iværksætter, som skal kunne se muligheder frem for problemer, siger professor John Ulhøi fra Handelshøjskolen i Århus.