Universitet søger et bedre samspil med erhvervslivet

Hovedudfordringen i samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet ligger i at få nedbrudt den barriere, der vitterlig

findes mellem parterne, og den personlige kontakt er væsentlig i den forbindelse.


Det gav rektor Jens Oddershede, Syddansk

Universitet, udtryk for i et indlæg på Eksportens Dag på Odense Universitet.


- Jeg kunne tænke mig en

række nye virkemidler, som kunne bruges i den forbindelse, pointerer Jens Oddershede.


- Det kunne være relevant at

overveje at etablere en brobyggerfunktion, en isbryderordning, en erhvervskandidatordning, udveksling af medarbejdere og erhvervsmedfinansiering

af universitetsaktiviteter.


- En del har sporadisk været prøvet, men ikke i tilstrækkelig grad.


- Brobyggerfunktionen

kan have til formål at etablere og fastholde eksisterende samarbejdsrelationer, og konkret har vi erfaringer på Fyn med ordningen

siden 1996, og det har udmøntet sig i, at der i dag er ansat en person til at opsøge virksomhederne og undersøge

deres interesse for samarbejde med universitet og teknikum.


- Det er ikke tilstrækkeligt at etablere den første

kontakt. Det er lige så vigtigt at arbejde intensivt på at fastholde en spirende mulighed for samarbejde. Isbryderordningerne

skal lukke op for mulighederne for at få ansat højt uddannede personer i virksomheder, der ikke har haft tradition for

det. Det er ikke mindst vigtigt på baggrund af, at man dermed for en modtagerfunktion i erhvervslivet, som er bekendt med universitetsverdenen og

som dermed kan være mellemled i en samarbejdssituation.God indgangsvinkel

- Erhvervskandidatordningerne bygger på,

at man deler en studerende i en periode under specialestudium eller afgangsprojekt, og det betyder, at den studerende får en

god indgangsvinkel til erhvervslivet.


- Udvekslingsordningerne af medarbejdere har været diskuteret i mange år, men

er fortsat meget lidt udbredte. Der er enighed om, at det kan være et godt virkemiddel, men der er ikke store udsigter til,

at der opnås den store udbredelse, fastslog rektoren på Syddanske Universitet.


Endelig blev det fremhævet,

at medfinansiering af universitetsaktiviteter er et effektivt middel til at etablere tætte forbindelser mellem universitet og

erhvervsliv. Syddansk Universitet har f.eks. gode erfaringer fra samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller, der har doneret instituttet

for Produktionsteknologi i Odense og med Mads Clausen Instituttet for Produktinnovation i Sønderborg.