Unge indvandrere vælger uddannelser med jobmuligheder

Valg. Unge med indvandrerbaggrund vælger i højere grad end danskere uddannelser som procesoperatør, industritekniker og plastmager. Det er områder, som traditionelt har haft svært ved at tiltrække unge, og hvor jobmulighederne er gode.

Mellem 10 og 12 procent af de unge, der er i gang med en uddannelse rettet mod et job i industrien, som f.eks. procesoperatør eller industritekniker, har indvandrerbaggrund, mens det kun gælder for seks procent af alle erhvervsuddannelser under et. Det vækker glæde hos arbejdsgiver- og brancheorganisationer.

- Jeg glæder mig rigtig meget over tallene, for de viser, at det især er ved at lykkes, at få unge med indvandrerbaggrund til at søge over i uddannelser, hvor jobmulighederne er gode, siger uddannelseskonsulent i Håndværksrådet, Anne Holm-Sjøberg.

Kan blive endnu højereSamme holdning har Dansk Industri, der dog mener, at andelen kunne blive endnu højere, hvis endnu flere af de unge, der f.eks. står i kø til en praktikplads som mekaniker eller lignende, søgte bredere.

- Det er meget positivt at se, at det nogle steder er lykkedes at få de unge til at søge bredere. Men man må ikke glemme, at der indvandrerunge stadig er overrepræsenterede i praktikpladskøen til mange uddannelser. Selvom tallene som udgangspunkt peger den rigtige vej, så er der stadig en stor indsats at gøre for at få den tunge gruppe af unge, som ikke får en praktikplads videre i deres uddannelse, siger Inge Steen Mikkelsen, uddannelseskonsulent i Dansk Industri.

Ønske om øget fokusOgså hos 3F er der et ønske om øget fokus på de unge, der står i kø til en praktikplads.

- Selvom praktikpladskøen i de seneste par år er blevet mere end halveret, så har der de seneste måneder været en tendens til at den positive udvikling er gået i stå.

- Vi er bekymrede for, at det til dels skyldes, at vi står med en stor restgruppe af unge, som kræver en helt særlig indsats, hvis de skal videre, siger uddannelsessekretær i 3F Poul Christensen.

Både Poul Christensen og Inge Steen Mikkelsen retter i den forbindelse blikket mod Folkeskolen, som har en opgave i at sikre, at de unge har sprogkundskaber og sociale færdigheder til at begå sig på en erhvervsuddannelse.