Undersøgelse sår tvivl om effekt af en topskattelettelse

I den politiske debat er et af de oftest fremførte argumenter for at lette topskatten, at det vil få folk til at arbejde mere.

Det er rigtig godt at Rockwool dementerer udlægningen af deres undersøgelse om marginalskat og arbejdstid. Rockwool erkender nu, at analysen ikke siger noget om, hvorvidt lavere topskat og bundskat øger arbejdsindsatsen, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Men det stilles der spørgsmålstegn ved i en undersøgelse, som Rockwool Fonden står bag.

Den har nemlig undersøgt forholdet mellem de adspurgtes faktiske arbejdstid og marginalskatteprocent - altså den skat som de betaler af den sidst tjente krone.

Og det viser sig godt nok, at mænd med 10 procent lavere marginalskat arbejder 26 minutter længere om ugen end dem, der betaler mere i skat.

Det er bare så lille en forskel, at den ifølge Rockwool Fonden ikke engang kan siges at være betydende i statistisk sammenhæng, fordi stikprøveundersøgelser er forbundet med en vis usikkerhed.

Hos kvinderne viser det sig endda, at gruppen med højere marginalskat faktisk arbejder mindre end dem, der betaler lav skat.

Det drejer sig godt nok kun om 12 minutter. Men det er omvendt også for lidt til, at det er uden statistisk relevans.

- Hvis en ændret skat kun marginalt flytter på, hvor meget vi reelt arbejder, så vil den potentielle effekt af en skattereform - virkningen på arbejdsudbuddet - formentlig være overvurderet, hedder det i en vurdering af resultaterne i en sammenfatning af undersøgelsen.

Rockwoolfonden har efterfølgende understreget, at analysen i sig selv ikke kan bruges til at konkludere noget endeligt om sammenhængen mellem skatter og arbejdstid, men at ovenstående er en vurdering. Det siger Jens Bonke, seniorforsker ved Rockwoolfonden til Ritzau.

I den liberale tænketank Cepos, der igen og igen har understreget behovet for topskattelettelser, undrer man sig over over den første vurdering fra Rockwoolfonden.

- Det er rigtig godt at Rockwool dementerer udlægningen af deres undersøgelse om marginalskat og arbejdstid. Rockwool erkender nu, at analysen ikke siger noget om, hvorvidt lavere topskat og bundskat øger arbejdsindsatsen, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

- Tilbage står at den videnskabelige litteratur klart finder, at en reduktion i marginalskatten øger arbejdsindsatsen. Når Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning alle reducerede marginalskatten, skyldes det i høj grad, at det er så veldokumenteret, at lavere marginalskat øger arbejdstiden, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Venstreregeringen har ved sin tiltræden bebudet, at den vil sænke skatten på de laveste indkomster, så der bliver større gevinst ved at tage arbejde.

- Derudover har regeringen en ambition om at sænke skatten på den sidst tjente krone med fem procentpoint, så flere vil arbejde mere, og så danske virksomheder får nemmere ved at rekruttere og fastholde også vellønnede medarbejdere, står der på side ti i regeringsgrundlaget.

Regeringen havde oprindeligt planlagt at diskutere en skattereform i det kommende forår. Men reformen er udskudt til senere på året, fordi regeringen først vil have overblik over udgifterne til at håndtere flygtningesituationen.

Venstre, Liberal Alliance og Konservative går alle ind for at reducere skatten på de højeste indkomster, men Dansk Folkeparti har blankt afvist idéen.