Umoderne Eksportråd overser servicesektor

Læs mere
Fold sammen
Danmarks Eksportråd skal i langt højere grad til at rette dets indsats mod servicesektoren. Det er et af de afgørende

elementer for at få gang i en øget eksport fra de små og mellemstore virksomheder i den danske servicesektor.


Eksport

af forskellige service-ydelser er nemlig en helt anden øvelse end salg af de fleste andre produkter.


Deltagelse i messer

hjælper ikke meget. I stedet skal der arbejdes på at få netværk op at stå og der er behov for en specialviden

omkring servicesektoren i andre lande.


Det er Dansk Handel og Service, der retter kritikken mod Danmarks Eksportråd.

Hjælpende

hånd

DHS udgiver i morgen i forbindelse med "Vidensamfundets dag" rapporten "Vejen til vækst", og lægger

heri stor vægt på, at eksporten fra servicesektorens skal vokse.


I den sammenhæng er der brug for en hjælpende

hånd fra Eksportrådet, men det kræver, at Rådet på nogle punkter begynder at tænke anderledes.


-

Eksportrådet tænker meget traditionelt og næsten udelukkende på fremstillingsvirksomhederne. Det gør

det svært for servicevirksomhederne at bruge Eksportrådet, og deres ydelser, siger udviklingskonsulent i Dansk Handel

og Service Anna Porse Nielsen, der fremhæver, at dannelsen af den såkaldte SMV-portal på Eksportrådets hjemmeside

er et skridt i den rigtige retning.


- Men der er brug for endnu flere initiativer. Folkene på de danske repræsentationer

rundt omkring i verden skal i højere grad være opmærksomme på de danske servicevirksomheder muligheder i

de enkelte lande. Den viden skal de så sørge for at få kanaliseret hjem til Danmark, siger Anna Porse Nielsen.Hotline

Vikarbureauet

Activcare er en af de servicevirksomheder, der har haft brug for en meget specialiseret viden. Selskabet leverer vikarer til sundhedssektoren

i forskellige lande med størst fokus på Danmark, Grønland og Norge. Samt med et ønske om at udvide salget

til også at omfatte Sverige og Storbritannien.


Men det kræver viden om, eksempelvis vilkårene for ansættelser

af vikarer i de forskellige lande, og på det punkt er der ikke megen hjælp at hente.


- Når vi skal bruge vikarer

i Norge eller Sverige, er det meget vigtigt, at vi kan servicere de mennesker ordentligt. Men bare det at finde ud af, hvad den norske

arbejdsgiverforening hedder, har være uhyre be-sværligt, siger adm. direktør i Activcare, Susanne Norup.


Hun

siger direkte, at hun ikke har kunnet bruge assistancen fra Danmarks Eksportråd til noget.


- Der er brug for en slags hot-line,

hvor man kan ringe og få svar på sine spørgsmål. De behøver ikke at vide alt, men skal kunne sende virksomhederne

videre i systemet, så de kan få de rigtige informationer, siger Susanne Norup, der opfordrer DHS, Danmarks Eksportråd

og andre organisationer til at gå sammen om en fælles telefonlinie, der kan fungere som et knudepunkt for oplysninger

til virksomhederne.