Ulovlige afgifter skal frem i lyset

Det er helt forkert, at ToldSkat ikke har tal på, hvor mange penge, de skylder danske virksomheder som følge af ulovligt opkrævede moms, skatter og afgifter.

Så skarpt lyder budskabet fra Dansk Folkeparti. Det kommer efter at ErhvervsBladet i fredags kunne beskrive, at ToldSkat i stadig flere sager får underkendt deres praksis ved enten Landsskatteretten eller domstolene. Ifølge en opgørelse som Foreningen Registrerede Revisorer, FRR, har lavet for ErhvervsBladet blive ToldSkat underkendt fire gange i 1999. I år er det indtil videre sket 11 gange.

Men selv om en række skatter og afgifter er blevet opkrævet forkert og i flere tilfælde direkte ulovligt, afviser både Finansministeriet og ToldSkat, at de kan finde frem til, hvor store beløb det samlede drejer sig om. Det undrer både Dansk Folkeparti og de konservative.

- Der må være noget galt, og der må være tale om en kommunikationsbrist. Hvis private virksomheder opkræver for meget af kunderne, ved de godt, hvor meget de skal sende retur. ToldSkat kunne gøre op, hvor meget de skyldte for ulovligt arbejdsmarkedsbidrag på sygedagpenge, så hvor kan de ikke på resten af sagerne, siger erhvervspolitisk ordfører for Colette Brix, der nu overvejer at stille et §-20 spørgsmål til ministeren omkring sagen.

- Hver eneste krone, som virksomhederne har betalt for meget, skal de have tilbage igen. Man må kunne finde frem til en ordning i stedet for den omvendte bevisbyrde, som ToldSkat arbejder med i dag. Det drejer sig om retssikkerheden over for virksomhederne, og den skal være i orden, siger Colette Brix.

Skattepolitisk ordfører for de konservative Charlotte Dyremose mener, at opgørelsen fra FRR giver stof til eftertanke. Og hun vil efterfølgende tage den op med skatteminister Kristian Jensen (V).

- ToldSkat eller Finansministeriet burde kunne finde ud af, hvor store beløb, som der i alt er blevet opkrævet forkert. Spørgsmålet er, om vi kan finde frem til en bedre og mere retfærdig måde at kompensere virksomhederne på. Det vil jeg meget gerne diskutere med skatteministeren og andre kloge folk, siger Charlotte Dyremose.

Ikke gearet til EU

Som beskrevet i fredags er problemet, virksomhederne på moms- og afgiftsområde for at få deres penge igen skal bevise, at de har lidt et tab og ikke bare har sendt regningen videre til kunderne. Det er en næsten umulig opgave at løfte, fremhæver både revisorer og advokater.

- Staten skal selvfølgelig straffes, hvis den ikke har ret. Men problemet er, at staten er os alle sammen. Og hvis virksomheden har sendt regningen videre til kunderne, hvem er det så reelt set, der skal kompenseres, spørger Charlotte Dyremose.

Fagligchef hos FRR Henrik Friis mener, at mere tid til lovgivningsarbejdet og mere gennemarbejdet lovgivning vil kunne løse en del af problemet. Det vil give en bedre lovkvalitet og ToldSkat vil færre gangen blive tvunget til at ændre praksis, påpeger Henrik Friis.

- I sidste ende er det uholdbart og utilfredsstillende, at en administrativ praksis ændres efterfølgende af domstolene, siger Henrik Friis.

Han frygter, at det er op til en mia. kr. som ToldSkat skylder de danske virksomheder for de ulovlige afgifter og gebyrer.

Mens direktør for skatteafdelingen og partner i revisor- og rådgivningsfirmaet Grant Thornton, Hanne Søgaard Hansen, bemærker, at den største stigning af sager er sket på afgiftsområdet. Hanne Søgaard Hansen mener, at det skyldes, at den danske lovgivning på det område ikke er gearet til EU-retten, hvorfor flere afgifter bliver underkendt af EF-domstolen.

- Vi har været vant til at afgifter næsten udelukkende er et internt dansk anliggende. EF-domstolen har en anden fortolkningen. Den har mere politiske overvejelser med i spillet og ser på, hvad er formålet med det indre marked. Hvis antallet af sager skal bringes ned, er vi nødt til at se afgifter som en del af EU-systemet, siger Hanne Søgaard Hansen.