Uheldigt at fjerne energi-tilskud

Regeringen vil fjerne de tilskud, som den tidligere regering gav til energibesparende tiltag i virksomhederne. Over 300 mio. kr. om

året vil regeringen hente på den konto. Heraf vil fjernelsen af tilskud til øget brug af vedvarende energikilder

bidrage med næsten 130 mio. kr.


Men en nedskæring på netop det område er et uheldigt signal at sende, mener

Håndværksrådet.


- Når man efterlyser flere investeringer i en mere fremadrettet miljøpolitik i

virksomhederne, er det synd, at tilskuddene til vedvarende energi skæres væk, siger cheføkonom i Håndværksrådet

Søren Nicolaisen, der forudser, at virksomhedernes incitament til at gøre noget konkret på miljøområdet

svækkes, når pengene ryger væk.


- Der er ingen tvivl om at det her i hvert fald ikke styrker investeringerne

i ny teknologi på området, og det er en skam, siger Søren Nicolaisen.


Håndværksrådet er

glade for de generelle lempelser til erhvervslivet, som regeringen lægger op til, men beklager, at det blandt andet er tilskuddene til

vedvarende energi, der skal finansiere lempelserne.


- Vi er indforståede med at pengene til lempelserne skal findes et

sted, men det er uheldigt, at det lige netop er den vedvarende energi, der skal stå for skud, siger Søren Nicolaisen.


Regeringen

lægger også op til at fjerne tilskuddene til energibesparelser i erhvervsvirksomheder. En post, der sidste år kostede

175 mio. kr. på statsbudgettet. Men det er noget, der giver grund til bekymring for Dansk Industris direktør, Hans Skov

Christensen.


- Det afgørende er, at den samlede linje og prioritering i finanslovforslaget trækker i retning af

et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv, siger Hans Skov Christensen.


Han peger på, at mens de 175 mio. kr. i tilskud forsvinder,

så bliver industrien samtidig fri for de 250 mio. kr. i øgede grønne afgifter, som den tidligere regering havde

lagt op til.At fjernelsen af energitilskuddene skal ses i en større sammenhæng, er også finansminister Thor Pedersens

pointe.