Udviklingen i KFX

KFX-indekset blev ikke uventet igen afvist på 272 niveauet. Nu kæmper markedet med støtten ved 260, der er blevet

forstærket af en bundlinie på 258,50.


Brud af 258,50 vil indikere, at markedet kan falde helt til 241,35-244,30 zonen.

Derfra er der chance for at se 280-282 senere, skriver Henton.



Fastholder Køb på Vestas

En justering af Vestas''

forventede omsætning i 2001 på 5 pct - med fastholdte forventninger i øvrigt - sendte torsdag og fredag morgen Vestas-aktien

til tælling.


Jyske Bank vurderer imidlertid, at markedet overreagerer negativt og fastholder Køb på aktien.


-

En forlængelse af den amerikanske PTC ordning er fortsat den altovervejende trigger. Som følge af risiko for, at PTC''en

ikke går igennem bør forsigtige investorerer dog holde sig på sidelinjen, skriver Jyske Bank.









Opjusterer

GN til Buy fra Sell

Investeringsbanken Danske Securities har opjusteret GN Store Nord til Buy fra Sell, fremgår det af Danske

Banks hjemmeside.


Banken vurderer, at alle de kedelige nyheder fra netværkssektoren efterhånden er indkalkuleret

i kursen, og at det i stedet er tid at fokusere på en kommende udskilning af divisionerne i GN-koncernen, hvilket vil frigive

værdier og understøtte prisfastsættelsen.


Den kortsigtede risiko er dog fortsat høj grundet de usikre markedsforhold.









Tror

på stigende ledighed

Den danske ledighed holder sig fortsat på noget nær det laveste niveau i et kvart århundrede.

Det er ret overraskende i lyset af den opbremsning, der har fundet sted i den økonomiske aktivitet. Således var det sæsonkorrigerede

antal ledige personer uændret fra november til december sidste år, hvilket fastholdt ledighedsprocenten på 5,0 pct.


-

Det hører dog med til historien, at det faktiske ledighedsbillede til dels sløres af en markant stigning i antallet

af personer i arbejdsmarkedspolitiske ordninger i løbet af 2001, skriver Nordea, som fastholder sin forventning om, at der

vil ske en stigning i ledigheden i løbet af 2002.



Køb Vestas efter uroenSpar Nord Bank anbefaler fortsat

Køb af Vestas, men anbefaler at vente til turbulensen fra nedjusteringen har lagt sig.


Aktien forventes at være

under pres de kommende dage, fremgår det af en kommentar fra banken.


Den samlede vurdering er den, at Vestas mister omkring

50 mio. kr. i driftsindtægt i år, men at selskabet fastholder mht. 2002. Bliver PTC forlænget inden for kort tid,

er der dog chance for en positiv påvirkning af forventningerne for 2002, hvilket i bedste fald kan opveje indtjeningstabet i

2001. I værste fald er der tale om, at Vestas mister de 50 mio. kr.


- I lyset af, at hver kurspoint svarer til 100 mio.

kr. i markedsværdi vurderer vi, at det nuværende kursfald er en overreaktion, skriver Spar Nords analytiker Claus Juul.









Hæver

Lundbeck

Investeringsbanken Goldman Sachs har torsdag opjusteret sine prognoser på Lundbeck for at de bedre afspejler ledelsens

forventninger om en vækst på 35 pct. i omsætningen og på 80 pct. i EBIT i 2001 og for bedre at afspejle 2002-forventningerne

om en salgsvækst på 10-12 pct. og en EBIT-vækst på 12-15 pct.


- Som konsekvens heraf hæver vi vores

EPS-skøn for 2001 til 6,26 kr. fra 5,55 kr. (+13 pct.) og øger vores 2002-EPS til 7,02 - en 11 pct. forhøjelse

af vort tidligere skøn på 6,35 kr., skriver Goldman Sachs i et nyt notat.


Indtjeningen pr. aktie - EPS - for 2003

hæves med otte pct. til 7,97 kr.



Imponeret over Chr HansenAmtssparekassen Fyns børsmæglerselskab Børs

Fyn er imponeret over torsdag formiddags kvartalsregnskab fra Chr. Hansen.


- Omsætningen var stort set som forventet, men

indtjeningsmarginalen er forbedret, hvilket må siges at være flot under de nuværende markedsvilkår, vurderer

Børs Fyn i en kommentar.


Chr. Hansen-aktien handles p.t. 50 øre højere i kurs 225,50 efter at have toppet

i 232 tidligere på dagen.