Udsigt til gyldne tider

Læs mere
Fold sammen
Der var store forventninger til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), da han i går trådte op foran 250

virksomhedsledere fra små og mellemstore virksomheder i Industriens Hus for at fortælle om regeringens erhvervspolitik.
Rygtet om, at han ville give forsamlingen en forsmag på den bebudede konkurrenceevnepakke, der bliver præsenteret

torsdag, var løbet ham i forvejen. I forsamlingen gik snakken om lettelser i de administrative byrder og skattenedsættelser

på arbejdskraften.


Og lad det være sagt med det samme: Ministeren levede fuldt ud op til forventningerne. Måske

klarede han det endda for godt. Det skortede i hvert fald ikke på løfter til erhvervslivet. Den perlerække af initiativer og

målsætninger til gavn for erhvervslivet, som Bendt Bendtsen fremlagde på vegne af regeringen, var som taget ud af

Dansk Industris ønskeseddel, og DI var naturligvis yderst tilfreds med ministerbesøget.


Regeringen lover, at der

ikke kommer nye omkostningsstigninger for erhvervslivet.


- Det er slut med at påføre virksomhederne større

omkostninger som følge af nye love og regler, lovede økonomi- og erhvervsministeren.


Bendt Bendtsen lovede endda

at skabe verdens bedste erhvervsvilkår.


- Skattestop, stop for ekstraregninger i forbindelse med finanslove, konkurrenceevnepakker

o.s.v. Der bliver mange flere skridt på vejen mod verdens bedste erhvervsvilkår, lovede ministeren


Han lovede at

yde en særlig indsats overfor mindre virksomheder.


- Særligt de små og mellemstore virksomheder vil få

lettelser her og nu, sagde Bendt Bendtsen, som lovede at skabe rammerne for, at Danmark bliver det mest konkurrencedygtige land i

den rige verden.


- Vi vil løbende holde øje med vores placering i forhold til andre lande. Og vi vil sørge

for, at vores placering i forhold til de andre lande hele tiden forbedres, sagde ministeren.


Her følger de væsentligste

gyldne løfter fra den ny regering:


l Regeringens oplæg til næste års finanslov bygger som bekendt på

løftet om skattestop. Bendt Bendtsen antydede, at skattelettelser meget vel kan komme før 2004, som regeringen tidligere

har bebudet.


l Liberalisering af el-markedet vil føre til lavere el-priser.


- Her kan jeg love at stoppe den himmelflugt

i energipriserne, der skyldes offentlige afgifter, sagde Bendt Bendtsen.


l Konkurrenceevnepakken indeholder administrative lettelser

for omkring 500 mio. kr. til dansk erhvervsliv.


l Momskreditfristerne for små og mellemstore virksomheder skal forlænges. Arbejdsgiverorganisationerne

har krævet, at grænsen hæves fra 10 mio. kr. til helt op mod 50 mio. kr. Det forventes dog, at regeringen sætter grænsen

til mellem 15 og 20 mio. kr.


l Skattereglerne for generationsskifte skal lempes og betroede medarbejdere skal kunne overtage

en virksomhed på samme vilkår som familien. På nuværende tidspunkt kan virksomheden udskyde avancebeskatningen

ved salg til familien.


l Skatteforbedringer ved skatte-optioner og bedre mulighed for oprettelse af etableringskonto.


l

Arbejdspladsvurderingerne skal afskaffes for små virksomheder. Det samme med kravet om sikkerhedsorganisation.


l En kommende

iværksætterpakke skal gøre det mere interessant at blive iværksætter.