Udsigt til godt år for anparter

Læs mere
Fold sammen
Danskere med ekstra penge på lommen investere i anparter som aldrig før. De største udbydere på markedet kan melde om udsigten til endnu et rekordår. Men investorerne skal træde varsomt, og det skal ikke være udsigten til at spare penge i skat, som driver værket.

Sådan lyder det fra flere af de store udbydere af ejendomsinvesteringer, som ErhvervsBladet har talt med. Og revisor- og rådgivningsfirmaet KPMG er enige. Partner og skatterådgiver hos KPMG Ursula Riis får jævnligt forelagt anpartsprojekter, som hun skal vurdere for kunderne.

Blandet andet fordi penge sat i anparter giver en rabat i indkomstskatten. Antallet af henvendelser vokser derfor op til jul og nytår, men kun i begrænset omfang.

- Vi siger altid til kunderne, at de skal investere i et givet projekt for projektet skyld. Hvis der ikke er nogle rigtige muligheder for investeringer her i december, så hellere vente til januar eller februar i det nye år. I givet fald får man blot skattefradraget året efter, siger Ursula Riis.

- Samtidig skal købet af anparter holdes op mod, at den enkelte investor kan slå sig sammen med en række andre personer og selv gå ud og købe en ejendom, som kan organiseres som et IS. Der er mange omkostninger forbundet med projektudarbejdelse, og dem sparer investorerne på den måde, siger Ursula Riis.

Hun understreger, at investeringer i fast ejendom i de fleste tilfælde er en god forretning. Det drejer sig også om projekter udbudt som anparter, men udbuddet er stort og det er langt fra alle projekter, der er lige seriøse.

Salgsmaterialerne lokker ofte med skatterabat på investeringer, hvor man stort set ikke behøver at tage penge op ad lommerne.

- Investorerne er nødt til at se på, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for projektet. Det kan godt være, at der er udsigt til et afkast efter skat på 8 pct., men det gælder om at skille tallene fra hinanden, siger Ursula Riis.

- Hvor stor en del af afkastet stammer fra en stigning i ejendomspriserne. Hvis det drejer sig om måske 7,4 pct. er der ikke ret meget tilbage til overskuddet fra den løbende drift, og det gør investeringen mere usikker. Det vil være meget sårbart over for, at nogle af lejerne flytter eller at de går konkurs, siger Ursula Riis.

Hun fremhæver, at det gælder om at se på, om ejendomsprojektet har nogle gode solide lejere, men det er i sidste ende ikke nok. For ingen kan gardere sig mod, at verden udvikler sig anderledes end forudsat, og at de pågældende lejere ikke kan fortsætte med deres virksomhed.

Selve investeringen i anparter henvender sig til personer med en årlig indkomst på mindst 600.000 kr. Det skyldes dels, at man kan blive tvunget til at skyde flere penge i projektet samt at skattemæssige fradrag kun kan udnyttes fuldt ud, hvis man betalerEfter en lovændring for en række år siden er der ved anpartsinvesteringerne udelukkende tale om timandsprojekter. Ejerkredsen om projekterne bliver normalt skruet sammen som et kommanditselskab. Det betyder, at der kun er en af deltagerne -kaldet komplementaren -, som hæfter for hele selskabets gæld. Resten af deltagerne har begrænset hæftelse.

Det skattemæssige resultatet af projektet opgøres som drifts- og renteindtægter fratrukket de tilsvarende udgifter samt skattemæssige afskrivninger.

Den enkelte investor bruger normalt den såkaldte virksomhedsordning, og når projektet kører med underskud kan det trækkes fra i anpartshaverens personlige indkomst.

Det giver normalt en skatterabat i starten af investeringen, men der er udelukkende tale om en udskydelse af skatten, fremhæver Urusla Riis.

Når projektet i løbet af nogle år giver overskud, bliver det beskattet.

- Det underskud som opstår i starten skyldes ofte skattemæssige afskrivninger på det pågældende projektet. Den dag ejendommen sælges vil der være tale om genvundne afskrivninger og en eventuel ejendomsavance, som der skal betales skat af, siger Ursula Riis.