Udsigt for dansk økonomi væsentligt forringet

Udsigterne for dansk økonomi er blevet væsentligt forringet. Det vurderer Nordea i den seneste udgave af Økonomisk Perspektiv.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Forringelsen - der bliver det største fald i den økonomiske aktivitet siden oliekrisen i første halvdel af 1970’erne - skyldes dels nedturen på flere vigtige eksportmarkeder, dels en mere direkte effekt af strammere kreditvilkår på investeringerne.

Nordea peger først og fremmest på den efterhånden to år lange afmatning på boligmarkedet, som har trukket ned i byggeri og privatforbrug. Og med den uventede forværring af kreditkrisen siden midten af september er udsigterne for dansk økonomi nærmest styrtdykket.

"Den nærmest katastrofale udvikling på de finansielle markeder har således medført en kraftig nedjustering af vækstforventningerne på flere af Danmarks allervigtigste eksportmarkeder såsom Storbritannien, Sverige og Tyskland," skriver Nordea for fortsætter:

"Dertil kommer, at den kraftige svækkelse af svenske og norske kroner samt britiske pund har forringet danske virksomheders konkurrenceevne gennem en markant styrkelse af den handelsvejede kronekurs. Begge dele vil selvsagt ramme dansk eksport og erhvervsinvesteringerne."

Banken venter dog en vis styrkelse af de tre valutaer på sigt, hvilket sammen med en stærkere dollar vil medvirke til genvinding af noget af det tabte med fornyet eksportfremgang til følge.

Ledighed på fem procent
For beskæftigelsens vedkommende ser Nordea et fald - især i byggefagene, hvor aktiviteten gennem de seneste år har ligget på et meget højt niveau.

"Ud over den rent konjunkturmæssige nedgang i beskæftigelsen vil der også være et behov for et strukturelt skifte fra byggeriet til andre erhvervsgrene," skriver Nordea og peger på de historiske erfaringer for, at en sådan strukturel ændring vil medføre en midlertidig stigning i ledigheden.

Økonomerne vurderer en ledigheden på knap 5 pct. eller 135.000 personer ved udgangen af 2010.

Lille fremgang i privatforbruget
For privatforbruget tror Nordea på en lille fremgang i år, selvom afmatningen på boligmarkedet og styrtdykket på aktiemarkederne trækker i modsat retning.

Først i 2010 ses en positiv påvirkning af privatforbruget fra det ventede fald i de pengepolitiske renter, som samtidig betyder en stabilisering af situationen på boligmarkedet.

"I kombination med nominelle prisfald på yderligere 10 pct. og stigende disponible indkomster er der udsigt til en betydelig reduktion af boligbyrden, og det vil efterhånden bringe antallet af handler op på et mere normalt niveau," vurderer Nordea.

Inflation på omkring en procent
Inflationen vil fortsætte ned frem til sommeren, da der ventes en inflationen på omkring 1,0 pct. Renset for energi og fødevarer vil der dog kun blive tale om en langsom reduktion i takt med den dalende aktivitet.

Den samlede inflation vil igen tiltage, når effekten af de lavere råvarepriser falder ud af prisindekset i løbet af næste efterår.

Betalingsbalancen ventes at stige trods de dystre udsigter for dansk eksport.

"Allerede i 2008 synes der at være tale om en betydelig stigning i overskuddet i forhold til året før. Det er dog først og fremmest en væsentlig forøgelse af overskuddet på løn- og udbyttebetalinger, der var meget lave i 2007, mens det fremover vil være en relativt svag udvikling i importen, der bidrager til yderligere forøgelse af overskuddet på betalingsbalancen."

Nordea fortsætter:

"I modsat retning trækker de lavere oliepriser og et fald i fragtraternem, som vil reducere overskuddet på Danmarks handel med energi og nettoindtægterne fra søfart," konstaterer økonomerne i Nordea.

RB-Børsen