Udlejere tager også afdragsfrie lån

En større del af de danske udlejningsejendomme er i dag finansieret med afdragsfrie lån, viser en opgørelse fra Nationalbanken. Virksomheder betaler helst afdrag.

Statistikken beretter intet om baggrunden herfor, og der kan være flere forklaringer. men alt andet lige er det et signal om, at den økonomiske situation for investorerne har ændret sig.

- Det har længe været mest udbredt med afdragsfrie lån i ejerboliger og fritidshuse, hvor 41,6 pct. af realkreditudlånet i juni var uden fradrag. Det seneste år er andelen af afdragsfrie lån i private udlejningsejendomme dog steget kraftigere, og i juni udgjorde disse ligeledes 41,6 pct. af realkreditudlånet, skriver Danmarks Nationalbank i udgivelsen "Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren i juni".

Hos virksomhederne er de afdragsfrie lån slet ikke så populære. Her er det blot 16,2 pct. af lån til industri- og håndværksejendomme, som der ikke betales afdrag på.

Ses på alle afdragsfrie realkreditudlån, så udgjorde de i juni 681 mia. kr. eller 20 mia. kr. mere end i maj, og Nationalbanken anfører, at deres andel af det samlede realkreditudlån stadig er stigende.

RB-Børsen