Udflagning af arbejdspladser kan sikre danske virksomheder

Læs mere
Fold sammen
Eksport af danske arbejdspladser kan blive et stærkt overlevelsesgrundlag for dansk erhvervsliv. Billig arbejdskraft er noget af

det, der først og fremmest normalt bliver tænkt på, men det kan i lige så høj grad være problematikkerne

omkring det faktum, at det kan være af afgørende betydning at være tæt på det nære marked, så

virksomhederne kan udnytte nærkontakten optimalt.


Det var nogle af de tanker, direktør Erik Skærbech, Svendborg

Brakes gav udtryk for i et indlæg på Dansk Eksportforenings konference på Syddansk Universitet i Odense.


-

Det kan blive et spørgsmål, om vi fremover skal satse på direkte uddannelser af erhvervsledere på dette område,

da vi nok må revidere vores opfattelse af placeringen af arbejdspladser. Uddannelse på området kan blive en nødvendig

basis for succes, hvis vi skal sikre, at udflagningen af arbejdspladser skal sikre erhvervslivets fremtid, fastslår Erik Skærbech.


-

Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke kun er lavlønsgevinster, der fremover vil danne baggrund

for udflytning. Der er mange områder, hvor dansk erhvervsliv har et fysisk behov for at være tæt på kunderne.


-

Groft set kan man notere, at Østeuropa og Kina kan være nogle af de områder, man søger gevinster ved at

holde lønomkostningerne nede, mens USA, resten af Europa og det sydlige Afrika er steder, man udflager til for at nå

nærhed. Der er således ikke noget odiøst i at udflage, for at sikre en virksomheds eksistens, men spøgsmålet

bliver, om man kunne sikre bedre resultater, hvis man greb fat om nældens rod og etablerede en decideret uddannelse af erhvervsledere,

fastslår Erik Skærbech.