Udenlandske firmaer løber fra momsgæld

Konkurrenceforvridning. Der kommer hver dag cirka fem nye udenlandske byggefirmaer til Danmark, men i hvert fald ét af dem vil ikke angive moms, før de smutter hjem igen. Håndværksrådet ser med alvor på sagen.

Mens stadig flere udenlandske forretningsfolk strømmer til Danmark med deres virksomhed, for at tjene penge, vokser deres ubetalte momsgæld.

Cirka en femtedel af alle udenlandske virksomheder, der er på besøg i Danmark, får ikke afregnet moms inden de tager hjem, oplyser afdelingschef Aage Pedersen hos Skats afdeling for International Inddrivelse i Tønder.

Dét giver en konstant vækst i Skats krav på moms hos virksomheder der befinder sig især i Tyskland, Polen og Sverige. Hos Håndværksrådet er man bekymret, specielt fordi udenlandske virksomheder kommer til Danmark i stort tal.Der er i dag 4.600 af slagsen, og en stor del af dem er byggefirmaer fra de nævnte tre lande.

- Det er rigtig skidt. De udenlandske virksomheder må gerne komme, og vi efterspørger deres folk, men de skal konkurrere på lige vilkår med vores medlemmer, siger cheføkonom Søren Nicolaisen, Håndværksrådet.

I dag skylder udenlandske virksomheder, primært fra Tyskland, Polen og Sverige næsten en halv milliard (460 millioner) kroner, til Skat, og sidste år lykkedes det kun Skat at hive 24 millioner kroner hjem.

Antallet af såkaldte "betalingsanmodninger" fra Skat til virksomheder i Polen er steget fra 4 i 2006 til indtil videre 18 i år, og der må ventes endnu flere ubetalte momsregninger fra polske virksomheder de næste år.

Lov på vej- Der er stor forskel på, hvad vi får ind, især har det vist sig svært at hente pengene fra Polen, ligesom vores krav mod selskabstømmere i England har givet ringe resultater, siger afdelingsleder hos Skats Internationale Inddrivelsesafdeling i Tønder.

Der er dags dato ca. 4.600 udenlandske virksomheder registreret hos Skat i Danmark og der kommer en håndfuld til om dagen. Det er primært i byggevirksomheder, der kommer til landet.

Folketinget er i øjeblikket ved at behandle et lovforslag, der lægger ansvaret for momsbetalingen over på en eventuel dansk partner, og hvis dét vedtages, forventer Aage Pedersen at problemet vil aftage. Desuden barsler man fra EU's side på, at digitalisere landenes anmodninger om hjælp til hinanden i skattesager.

- Det er i dag en stort problem med sprog i forhold til de polske myndigheder. I de ny blanketter vil de danske bliver oversat automatisk til polsk, siger Aage Pedersen.