Uddannelsescenter indviet af minister

Læs mere
Fold sammen
Transportbranchen spiller en stadig større rolle for dansk erhvervsliv, kan enhver forvisse sig om, som dagligt færdes

på de danske lande-og motorveje, hvor antallet af store lastbiler og lastvognstog forøges næsten dagligt.Kravene

til både vognmænd og chauffører er også i kraftig stigning, og derfor er hele vognmandsbranchen gået

sammen og at etablere Transportbranchens Uddannelsescenter, som mandag kunne indvi et 1.050 kvadratmeter nyt hus i Vejles nordlige

udkant. Centret ejes af Transportsektorens Uddannelsesfond, der igen ejes af Arbejdsgiverforeningen Transport og Logistik, SID, Specialarbejderforbundet

i Danmark, Dansk Transport og Logistik samt International Transport Danmark.Trafikminister Flemming Hansen, der forestod den officielle

åbning af centret, konstaterede, at der også i transportbranchen som i det øvrige erhvervsliv er et stærkt

stigende behov for kompetenceudvikling og uddannelse, og han glædede sig over, at hele erhvervet står bag det nye uddannelsescenter,

som både skal uddanne chauffører, vognmænd og andre ansatte i transportvirksomhederne.- Der opstår

stadig mere komplekse og specialiserede transportydelser, så det vil være væsentligt for transporterhvervet at få

uddannet nøglemedarbejdere, sagde ministeren bl.a. - Jeg ved, at der er hård konkurrence i transportbranchen, og at det

aldrig har været let at drive vognmandsvirksomhed, men jeg kan garantere, at det ikke bliver lettere, og derfor er uddannelse

vigtig, sagde Flemming Hansen.Han nævnte den skærpede konkurrence fra ikke mindst Østeuropa, men han advarede

om kun at se problemer østfra.- Dansk industri får stadig større interesse i disse lande, og dermed bliver

der også brug for dansk transport der, sagde trafikministeren.Ministeren nævnte også trafiksikkerheden som en vigtig faktor,

som også øget uddannelse kunne være med til at højne.Formanden for det nye uddannelsescenter, salgsdirektør

Peter Jepsen i Danske Fragtmænd, var på linie med trafikministeren.Erhvervslivets kit- Det er os i transporterhvervet,

der binder dansk erhvervsliv sammen, og i takt med den stigende opkvalificering i virksomhederne, må også vi følge med.

Hver gang bruttonationalproduktet stiger med to pct., stiger transportbehovet med fire pct. bl.a. på grund af virksomhedernes

øgede brug af underleverandører, som jo kræver at bl.a. halvfabrikata bliver transporteret, så de er fremme

til tiden, sagde Peter Jepsen.Det nye uddannelsescenter skyldes ikke mindst, at myndighederne stiller stadigt stigende krav

til både chauffører og vognmænd både før og efter, at de er kommet ind i erhvervet.Bl.a. skal

en kommende vognmand på kursus i tre uger og bestå kurset, inden han kan nedsætte sig som vognmand, og allerede

på indvielsesdagen var 18 kommende vognmænd - eller rettere 17 kommende vognmænd og én kommende vogndame

- godt i gang med det første kursus i de nye lokaler. Det nye center forventer at have mere end 1.000 kursister på årsplan,

som uddannes på centret fra nogle få dage til flere uger.