Uddannelser duer ikke

Danske universiteter meget at lære af udenlandet, når det drejer saig om at samarbejde med erhvervslivet og uddanne i iværksætteri, men men viljen til at tage ved lære er til stede. Det kom frem på en workshop i går, hvor en række danske forskere fremlagde deres undersøgelse af, hvordan andre landes universiteter ikke bare lærer de studerende om iværksætteri men også lærer dem at blive iværksættere. I København blev konklusionerne fremlagt for universitetsfolk, erhvervsfolk, politikere, embedsmænd og andre interesserede, og ikke overraskende har de danske universiteter og handelsskoler ikke samme samspil med erhvervslivet som i andre europæiske lande. Og det er et problem, lød det på den workshop, som Handelshøjskolen i Århus og FUHU i København i fællesskab havde arrangeret.:

- Det er vores store problem, og vi bliver nødt til at arbejde ufattelig hårdt på at få det samlet op, sagde lektor Per Blenker fra Århus Universitet:

- Det er pinedød nødvendigt, at vi nu sætter os sammen og diskuterer, hvordan vi får samarbejdet i gang, sagde han under stort bifald fra salen. Sammen med lektor Poul Dreisler fra Handelshøjskolen i Århus har han gennemført et forskningsprojekt i pædagogisk innovation og læring i entrepreneurship. Og konklusionen var klar: Danske universiteter halter bag efter udlandet, når det drejer sig om samarbejde med erhvervslivet.

Forvaltningstænkning

På de svenske og tyske universiteter, som de har undersøgt, havde man især succes med at fremelske en såkaldt ''entreprising behavior'', hvilket vil sige den holdning og den handlemåde, der er en forudsætning for iværksætteri.

Det er nemlig ikke nok at lære de studerende at opstille en forretningsplan. Fremtidens globaliserede verden skærper kravene til innovation og kreativitet:

- Det, vi gør nu, duer ikke, lyder det fra lektor Poul Dreisler.

- Vi underviser i forvaltningstænkning. Selvom vi har kurser i forretningsplaner, management og så videre, så mangler vi at tænke den studerende med som et værdiskabende element. Alle studerende, også f.eks. teologistuderende skal lære at tænke på, hvordan de kan tilføre samfundet værdi, sagde han. I Danmark er stadig færre studerende på de humanistiske uddannelser iværksætteraktive, mens der er en stigning i iværksætteraktiviteten på Aalborg Universitet og på IT-Universitetet. Samlet set er der færre iværksætteraktive studerende i 2004 end tidligere, viser tak fra Videnskabsministeriet.