Uddannelse fastholder medarbejdere

Medarbejderkrav. Legetøjskoncernen Top-Toy har uddannet medarbejdere med AMU-kurser i mere end ti år. Det giver mulighed for at rekruttere ledere internt i virksomheden og fastholder de medarbejdere, som kræver personlig udvikling.

Det er uvist, om Fætter BR selv har gået på AMU-kursus, men masser af medarbejderne i legetøjsbutikkerne med hans navn har. Legetøjskoncernen Top-Toy, som står bag butikskæderne Fætter BR og Toys'R'Us i Norden, efteruddanner i vidt omfang sit personale gennem AMU-systemet.

I mere end ti år har Top-Toy sendt medarbejderne på AMU-kurser. Selv om de direkte effekter er svære at måle, er koncernens uddannelseschef, Bruno Boysen, ikke i tvivl om, at denne form for efteruddannelse er givtig for både virksomheden og personalet.

En af de mest målbare effekter af efteruddannelsen er, at der er blevet mindre udskiftning i medarbejderstaben. Muligheden for uddannelse og opkvalificering fastholder ganske enkelt de ansatte, og det er en stor fordel for Top-Toy, ikke mindst med den aktuelle mangel på arbejdskraft.

Derudover nyder legetøjskoncernen godt af den opkvalificering, som medarbejderne får. Den gør dem i stand til at arbejde bedre og mere effektivt, og skaber samtidig mulige lederemner.

- AMU-systemet fungerer fint, og vi har et stort udbytte af det. Vi arbejder løbende med efteruddannelse, fordi vi kan se, at det er nødvendigt for både virksomheden og de enkelte medarbejdere, siger Bruno Boysen.

Skaber netværkFrembringelsen af potentielle ledere internt i koncernen er en stor fordel for Top-Toy, hvor man gerne vil besætte lederstillinger med folk, der kender virksomheden.

På den måde kan man springe over hele det introduktionsforløb og den indkøringsperiode, som medarbejdere hentet ude fra skal igennem. Internt rekrutterede ledere kender organisationen, produkterne og kunderne, og kan derfor arbejde effektivt fra dag ét.

I dag bruger Top-Toy AMU-systemet til at uddanne butikschefer i blandt andet konflikthåndtering, uddelegering af opgaver og motivation. Tidligere uddannede man også butiksassistenter på AMU-kurser, men for at sikre en ens uddannelse af personalet i hele koncernen, klares denne uddannelse i dag som e-learning.

- E-learning sikrer os, at personalet får den samme uddannelse, hvad enten de arbejder i Danmark, Norge eller Finland. AMU-kurser er dog bedre til butikscheferne, fordi de her skaber netværk og kan prøve hinanden af ansigt til ansigt, forklarer Bruno Boysen.

Top-Toy overlader en stor del af den praktiske planlægning i forbindelse med efteruddannelse til medarbejderne.

I butikkerne dækkes der ind som ved ferie, så kolleger i nogle tilfælde må arbejde over for at erstatte de folk, som er på kursus.