Tyskland kom bedre ud af 2012 end Danmark

Tyskland kom svagere ud af 2012 end ventet, men klarer sig overraskende godt under den aktuelle krise, vurderer økonomer.

Tysk økonomi – og containerhavnen i Hamburg – har gavn af en øget global vækst i Kina, Asien og USA. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

Den store tyske økonomi, som aftager tæt ved en femtedel af al dansk eksport, satte farten noget ned i 2012.

Den økonomiske vækst blev på bare 0,7 pct., hvilket var markant mindre end i 2011, hvor der var en fremgang på tre pct.

I den sidste del af 2012 var der tilmed en økonomisk nedgang med fald i bruttonationalproduktet (BNP), men samlet set kom Tyskland væsentligt bedre gennem 2012 end både Danmark og de 17 eurolande set under ét. Både eurolandene og Danmark slås således med faldende velstand og direkte nedgang i produktionen.

Den lavere aktivitet skyldes både den store usikkerhed, som for tiden præger international økonomi, men også de omfattende sparepakker og hestekure, som mange lande især i Sydeuropa har gennemført for at rette op på deres store underskud. Samtidig er arbejdsløsheden rekordhøj og oppe på intet mindre end 26 millioner eller lige så meget som 10,7 pct. af arbejdsstyrken i hele EU.

»Set i lyset af de meget svære betingelser, som var en realitet sidste år, så har tysk økonomi klaret sig overraskende godt,« siger Andreas Scheuerle, der er økonom hos Dekabank i Frankfurt.

Økonomer venter fremgang langsomt

Han tilføjer, at 2012 var et år præget af stor nervøsitet og usikkerhed. Men de fleste venter, at de økonomiske udsigter langsomt er ved at lysne. Derfor er der også forventninger om, at eurolandene slipper fri af recession i den første del af i år.

Økonom Anatoli Annenkov fra Société Genérale i London siger da også, at Tyskland er en meget konkurrencekraftig økonomi, som er i stand til at nyde godt af selv en mindre fremgang i USA og Kina.

»Derfor er der udsigt til en vis fremgang i år i Tyskland,« siger hun.

Cheføkonom i Sydbank Jacob Graven er enig. Han kalder det »afgørende« for hele Europa, at tysk økonomi rejser sig igen efter nedturen i den sidste del af 2012.

»Heldigvis er udsigterne hæderlige, men Tyskland vil i år næppe præstere mere end en behersket positiv vækst på omtrent samme niveau som i 2012,« siger han.

Senioranalytiker Tina Frandsen fra Jyske Bank peger på, at tysk økonomi støttes af et fortsat solidt arbejdsmarked og stigende boligpriser, men også tiltagende global vækst med Kina, Asien og USA i spidsen.

»Det vil medvirke til den gradvise fremgang. Men det er helt afgørende, at gældskrisen ikke blusser op igen,« siger hun.

En del tal over erhvervslivets tillid til fremtiden er allerede begyndt at pege i den rigtige retning. Siden midten af november sidste år er de tyske aktier i det særlige DAX-indeks også steget næsten 12 pct. i forventning til, at bedre tider venter forude.

Overskud på offentlige finanser

Tyskland kan da også prale af noget så enestående i Europa som et lille overskud på sine offentlige finanser i 2012, hvilket er det første siden 2007.

Plusset var på 0,1 pct. af BNP, hvilket er en del bedre end i 2011, hvor der var et underskud på 0,8 pct. af BNP. Det er pænt under EUs smertegrænse, som hedder højst tre pct. af BNP. Fortsat er den tyske statsgæld oppe omkring 80 pct. af BNP, hvilket er mere end de tilladte 60 pct.

Topchefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, har også for nylig udtrykt optimisme og sagt, at det med stor sandsynlighed kommer til at gå bedre med økonomien i år.

Den sløje udvikling sidste år førte dog til et fald i investeringerne i Tyskland på 4,4 pct., og eksporten voksede »kun« med 4,1 pct., hvilket næsten var en halvering i forhold til 2011, hvor den steg med 7,8 pct.

Dermed var det først og fremmest eksporten, som holdt aktiviteten oppe i tysk økonomi, men der var også fremgang i det private forbrug, som stimuleres af både en arbejdsløshed, som er på det laveste niveau i 20 år, og pæne lønstigninger, der er større end inflationen. Den tyske centralbank, Deutsche Bundesbank, er dog meget forsigtig i sit skøn for tysk økonomi, som den kun tror vil vokse med 0,4 pct. i år, før den i 2014 skulle sætte faren op til 1,9 pct.