Tyskland bliver Danmarks nye miljø-eksportmarked

Danske energi- og miljøvirksomheder bør kigge en ekstra gang på det tyske marked.

Et gennembrud inden for lovgivningen sikrer nemlig klækkelige tilskud til flere former for bæredygtighed på miljø- og energiområdet i mange år fremover.

- Tyskerne er de senere år blevet utrolig fokuserede på bæredygtighed og miljø. Det skal vi være glade for, for danske virksomheder er på forkant på en række af de områder, siger Ebbe Johansen, sektorekspert på miljø og energiområdet i Danmarks Eksportråd. Han sidder til daglig på den danske ambassade i Berlin og hjælper herfra danske virksomheder med at komme ind på det tyske marked. Og det bliver lettere de næste år, spår han.

- Danmark er langt foran tyskerne med en række teknologier. Vindenergi, brændselsceller, solenergi, bøgeenergi osv. er f.eks. områder, hvor danske virksomheder har noget at bidrage med i de kommende år. Ebbe Johansen peger især på den relativt nye tyske lov om en række tilskud til investeringer i bæredygtige teknologier:3

- Loven er netop blevet præciseret, hvilket er en kæmpe fordel for virksomheder og investorer, der nu kan planlægge tyve år frem, siger Ebbe Johansen. Især den længere planlægningshorisomt betyder, at investorer nu kender vikårene så langt frem i tiden, at de i højere grad end tidligere tør investere i bæredygtige teknologier.

Gigantiske tilskud

En af de danske virksomheder, der forventer meget af det tyske marked, er AllSun, som udvikler forskellige systemer til udnyttelse af solenergi.

Sammen med to tyske, et spansk, et tjekkisk og et andet dansk firma har AllSun modtaget omkring 5 mio. kr. i EU-støtte til en videreudvikling af den eksisterende solenergiteknologi.

- I øjeblikket er det en giantisk pengemaskine dernede, siger administrerende direktør Erik Hansen, som samtidig er hovedaktionær i AllSun A/S.

Han er overbevist om at markedet vil åbne sig for danske virksomheder og peger på, at tilskuddet i Tyskland pr. kilowatttime elektricitet, der er produceret ved hjælp af solenergi, i øjeblikket er 57 cent. eller 4,23 kr.

- Det er et helt massivt tilskud, som samtidig betyder, at der i øjeblikket er 18 måneders ventetid på solcelleanlæg, siger Erik Hansen. AllSun har de intellektuelle rettigheder til den ny teknologi, og sammen med sine EU-partnere vil han om et par år producere færdige, højeffektive el-paneler, som samles i Danmark.

En omsætning på 50-60 mio. euro om fem-seks år er ikke urealistisk, mener Erik Hansen.

Bølger og biomasseMen ikke kun solenergi bliver vækstområder i Tyskland.

Danske virksomheders forspring på f.eks. udnyttelse af biomasse til energifremstilling kan give betydelige afkast de kommende år, spår Ebbe Johansen fra ambassaden i Berlin:

- Der er endnu et stort vækstområde for danske virksomheder, for herhjemme har vi i årevis udviklet de teknologier, siger han. På kortere sigt kan han pege på markedet for behandling af kasseret pvc, som han mener, at bestemte danske virksomheder er oplagte til at gå ind på.

- Fra midt i 2005 bliver det ulovligt at afbrænde det miljøskadelige plasticprodukt pvc, som bruges flittigt i Tysklands automobilindustri og i tysk elektronik. Det er oplagt, at danske virksomheder overtager en del af affaldsbehandlingen, for den know-how har vi i rigt mål her i landet.

Ebbe Johansen er ingeniør og nyligt ansat sektorekspert i Udenrigsministeriet. Han har tidligere beklædt en række nøglestillinger inden for det private erhvervsliv i udlandet og i Danmark.