Tyske strejker breder sig

Varehuskoncernen Karstadt har været ramt af strejkeaktioner i 41 filialer, hvor adskillige tusinde medarbejdere organiseret

i fagforeningen Verdi forlod arbejdspladserne med kravet om en forhøjelse af lønningerne på 50 euro om måneden

og en 3,7 pcts forhøjelse af lønoverenskomsten.


I trykkeriindustrien ramtes dagblade og andre i Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

og Hessen.


I metalindustrien fortsætter IG Metall aktionerne med spontane strejker, men arbejdsgiverne afviser at tilslutte

sig de aftaler, der blev indgået i delstaten Baden-Württemberg. I byggeindustrien er en arbejdskamp rykket nær efter

at den anden mæglingsrunde sluttede uden resultat.


Byggeriet har ikke haft landsdækkende strejker siden 1949.

Volvo

lastvogne

(GÖTEBORG) Volvos lastvognssalg er begyndt at stige. Interessen er især samlet om de nyeste avancerede modeller

og det har betydet, at fabrikken i Tuve ansætter yderligere 100 bilarbejdere.


I april er salget af alle Volvos lastbilsmodeller

med lastvogne fra Renault steget 9 pct. efter en nedgang på 14 pct. i januar kvartal sammenlignet med i fjor.


Igen større


tysk

bilsalg


(FLENSBORG) De tyske bilhandlere håber på lysere tider efter at der i april blev nyindregistreret 304.000

personbiler eller 4,3 pct. flere end i april 2001. I april solgtes der flest biler fra Daimler-Chrysler og Ford. Daimler-Chrysler

nåede op på en 15 pct.s andel af markedet. I årets første kvartal kom der 1,1 million nye biler ud på

de tyske veje eller 2,4 pct. færre end i fjor.Riksbankchefen går før tiden

(STOCKHOLM) Den svenske Riksbanks

direktør Urban Bäckström forlader sin post med årets udgang, selv om hans mandat først udløber

sidst i 2004, og vicedirektøren Lars Heikensten anses for at være den selvskrevne efterfølger på posten.

Det svenske erhvervsdagblad "Dagens Industri" skriver, at Bäckström har besluttet at gå for ikke at stå

i vejen for Sveriges indtræden i den europæiske monetære union, EMU. Backström har siddet i embedet siden 1991.

Han siger, at det er sandsynligt, at Sverige kommer i EMU fra januar 2005 og at han derfor vil give sin efterfølger bedre mulighed

for at være med fra forhandlingernes begyndelse ved at gå før tiden.EU søger WTO-bistand(BASEL)

EU søger nu at få verdenshandelsorganisationen WTO til at mægle i striden med USA om de store amerikanske afgifter

på op til 30 pct. af stålimporten. EU har anmodet WTO om at nedsætte et ekspertudvalg til at mægle. Den høje

amerikanske ekstrafgift på udenlandsk stål har i alvorlig grad ramt en halv snes stålproducerende lande. Flere af

dem overvejer at foranstalte lignende aktioner rettet imod importen af amerikanske varer.Tysk Telekom med kæmpetab(BERLIN)

Det tyske Telekom har sluttet regnskabet for årets første kvartal med et nettotab på 1,8 milliard euro. Det har

ført til at teleselskabets aktier er faldet 5 pct. i værdi. Tabet er langt større end de økonomiske analytikere

havde ventet. Tabet på det amerikanske mobiltelefonselskab Voicestream har i væsentlig grad bidraget til det store tab.

Koncernomsætningen steg 15 pct. til 12,8 milliarder euro. I januar kvartal 2001 havde det tidligere statslige telese