Tysk raseri over dansk beskatning

Tyskland er oprørt over de nye regler for arbejdsudlejeskat, som kan betyde, at tyske håndværkere risikerer at blive dobbeltbeskattet.

Regeringens beslutning om at beskatte udlændinge hårdere vækker stor undren og bekymring i landene omkring os.

De ny regler om arbejdsudlejeskat betyder nemlig, at blandt andre tyske håndværkere, der vil arbejde som underleverandør for en dansk virksomhed, nu står med en betydelig risiko for at skulle aflevere 35 procent af deres indtægt til den danske stat uden sikkerhed for at få det refunderet af det tyske skattevæsen. Det skyldes, at de nye regler muligvis strider med Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler, som ellers siger, at man kun skal betale skat i det land, hvor man bor.

»Vi har flere håndværkere, som fortæller, at de ikke vil arbejde i Danmark længere på grund af risikoen for en dobbelt skat. Vi har jo ellers en aftale med Danmark for at undgå, at vores borgere skal betale skat i begge lande, og det, risikerer vi nu, ikke bliver overholdt. Vores finansminister er i dialog med de danske myndigheder, men har endnu ikke fundet en løsning. Derfor har vi nu bedt vores lokale politikere her i Schleswig-Holstein om at finde en løsning og håber, de kan hjælpe vores håndværkere,« siger Sybille Kujath, konsulent i Handwerkskammer Flensburg, der er en pendant til Håndværksrådet.

Tyskerne bekymrer sig dog ikke kun om, at deres borgere kan blive dobbeltbeskattet, men også om, at deres virksomheder får dårligere konkurrencevilkår i Danmark. Ifølge skatteretsadvokat Søren Aagaard fra Advodan, der blandt andet rådgiver gartnerier og planteskoler, betyder skatten, at nogle virksomheder fravælger udenlandske samarbejdspartnere. De vil ikke risikere en skattesag på grund af de nye regler.

»De fleste af vores kunder vælger at indgå aftaler med en dansk entreprenør eller et dansk vikarbureau for at slippe for at skulle overholde de administrative udfordringer, som arbejdsudlejeskatten giver og for at slippe for at slås med Skat. Arbejdsudlejeskatten og den måde, Skat administrerer den på, strider mod en række af de dobbeltbeskatningsaftaler, Danmark har indgået,« siger han. Samme melding lyder fra revisionsfirmaerne KPMG og Deloitte.

»Den skærpede arbejdsudlejeskat rammer mange flere virksomheder og medfører mere bureaukrati end tiltænkt. De virksomheder, som er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, får sværere ved at få arbejdskraft ind i en kortere periode, fordi de pludselig skal indeholde skat på 35,6 procent af deres løn. Nogle overvejer, om det pågældende arbejde kan udføres uden for Danmark, og andre overvejer, om de overhovedet vil indgå aftaler med udenlandske virksomheder for at undgå bøvlet,« siger Richardt Tabori Kraft, partner i Deloitte.Ifølge eksperterne er skatten formentlig også i strid med EUs regler om den frie bevægelighed.

»Det er et meget drastisk skridt, Danmark har taget. I forhold til andre lande har vi nu en meget strammere vurdering af, hvornår udlændingene i skattemæssig forstand skal anses for ansatte af danske virksomheder. Vi kan endnu ikke sige præcist, hvad konsekvenserne bliver, da det også vil bero på andres landes reaktioner, men det kan umiddelbart ramme virksomheder med udlændinge meget hårdt,« siger Per Ørtoft Jensen, partner i KPMG.

EU-Kommissionen har oplyst, at den vil komme med en afklaring på, om skatten strider mod den frie bevægelighed inden nytår. Skatteministeriet har for nylig bekræftet, at Danmark er i dialog med de tyske myndigheder om fortolkningen af dobbeltbeskatningsaftalen, og at de danske regler tager udgangspunkt i OECDs definitioner af arbejdsudleje.