Tysk præsident: Pas på voksende ulighed i samfundet

I Danmark udtaler politikere sig helst ikke om ulighed; det problem er ikke på dagsordenen. Men i vores nabolande vokser bekymringen over den skæve fordeling af indkomster og muligheder - også blandt borgerlige politikere.

I går søndag var det den tyske forbundspræsident, Horst Köhler, der i en stor politisk tale i Berlin advarede mod de uheldige følger af globaliseringen.

»Uligheden i indkomstfordelingen i Tyskland er tiltaget - ikke mindst fordi kapitalindkomster er steget meget stærkere end arbejdslønninger. Karriereforløbene er blevet mere usikre og forløber ikke så stabilt som før,« sagde Köhler, som talte i et kulturcenter midt i den tyske hovedstad.

»Arbejdslønningerne er kommet under tryk, fordi den verdensomspændende konkurrence er blevet hårdere, og fordi tekniske fremskridt erstatter stadigt mere simpelt arbejde. Ganske vist går det stadigvæk ganske godt for den brede middelklasse i Tyskland, men angsten for social deroute breder sig, og mange mennesker med lav indkomst og kort uddannelse kan ikke komme videre for egen kraft.«

For bare tre måneder siden var det Sveriges nye borgerlige statsminister, Fredrik Reinfeldt, der gik ud og kaldte topchefers store lønstigninger for »umoralske« og krævede samfundssind af direktørerne.

Tyskernes præsident understregede i sin Berlin-tale, at »den enes fremgang må ikke betyde den andens tilbageskridt!«. Og han fortsatte med at kræve omfordeling og mere medejerskab for lønmodtagerne:

»Arbejdstagerne skal i højere grad end før have del i virksomhedernes indkomster og kapital. Det vil skaffe dem en yderligere indkomstkilde.«

Det kan lyde som et ekko af den ulighedskampagne, som den danske fagbevægelse fører i dette efterår, men Köhler er ikke udpræget socialdemokratisk af baggrund; han blev valgt til forbundspræsident i 2004 af de borgerlige partier i Forbundsdagen, og indtil da var han direktør for IMF, den Internationale Valutafond.

Horst Köhler understregede dog også, at han ikke er modstander af globaliseringen som sådan. Det ville være »tåbeligt« at prøve at afskærme Europa fra den internationale konkurrence, sagde han.

Læs Horst Köhlers tale her: