Tysk mangel på ingeniører

Det gælder især for den fremtidige teknologi med mikroelektronik eller nanoteknik. Spareforanstaltninger med offentlige midler

har allerede ført til indskrænkningerne i forskningen, siger VDIs formand Hubertus Christ. I fjor brugte Tyskland kun

2,5 pct. af bruttonationalproduktet på forskning, mens andre EUlande brugte nær det dobbelte. Det har altsammen ført

til en nedgang i uddannelsen af nye ingeniører. Derfor tegner der sig allerede nu et kommende underskud på mindst 20.000

ingeniører.

Investeringer i Kina falder

(HONGKONG) I Kina er det blevet et alt overskyggende problem, at Sars-epidemien

i stigende grad dæmper de udenlandske investeringer, og det er derfor blevet bydende nødvendigt at få den farlige

lungesygdom bragt under kontrol. "China Daily" skriver, at i andet kvartal er investeringerne gået over én

milliard USdollars ned og får sundhedsmyndighederne ikke greb om Sars, kan det betyde en nedgang på yderligere 5 mia.

dollars i resten af året. Kina er i dag det land, hvortil der kommer mest udenlandsk kapital til investering i produktion. I spidsen

ligger selskaber som General Electric og Toyota .

Olieeksport fra Irak(BAGDAD) Den fungerende leder af olieministeriet

i Irak, Thamir Ghadhban, siger, at den irakiske olieproduktion vil kunne nå én million tønder om dagen i løbet

af juni, hvoraf halvdelen kan leveres til eksport, hvis FN-sanktionerne ophæves. Ghadhban siger, at nok er der ødelæggelser

i mange af olieanlægene, men det er lykkedes at få flere i gang end ventet. Dog er der stadig en følelig mangel

på elkraft. Raffinaderierne i Irak vil om en måned kunne behandle en halv million tønder råolie pr. dag.

FNs sikkerhedsråd har fra USA modtaget et forslag til at afslutte sanktionerne og når det er vedtaget kan eksporten begynde.administreret

af besættelsesmagterne indtil en lovlig irakisk regering kan overtage ansvaret.

Roche med Sars-test(BASEL) Den schweiziske

medicinalkoncern Roche har sat alle kræfter ind på at skabe en hurtig og meget sikker prøvemetode til at konstatere

om et menneske er angrebet af Sars og er nået så langt, at det kan forudses, at Roche meget snart kan distribuere materialet

til laboratorier i de lande, hvor der er udbrud af Sars. Det bliver til priser, der kun dækker de direkte omkostninger og det

bliver ca. 12 USdollars pr. prøve. Resultatet af prøven vil være klar indenfor én time.Guld

til røntgenprøve

(SINGAPORE) I Philippinerne har en gruppe ingeniører i metalindustrien fremstillet et røntgengennemlysningsapparat

til afprøvning af ægtheden af guld, platin, sølv eller andre værdifulde metaller. Hidtil har man brugt en

syre til afprøvning af guld. Det kunne tage en time, men det nye apparat kan på minutter afsløre om f. eks. en

guldbarre er ægte hele vejen igennem.

Naturgas fra Sakhalin(TOKYO) Shell har gennem konsortiet Sakhalin Enerrgy fået

en aftale i stand om årlige leveringer af 1,1 mio. tons flydende naturgas og dermed er Rusland blevet en hovedleverandør

til det japanske energimarked. Shell har en aftale med den russiske regering om udvinding og eksport af flydende naturgas fra den

russiske stillehavsø Sakhalin, hvor mange boringer er i gang. Kontrakten med Japan har en varighed af 24 år. Leveringerne

vil kunne begynde i år 2007. På Sakhalin er der siden 1999 også en olieproduktion på 70.000 tønder

pr. dag.