Tvivlsomme prisaftaler har gjort pas og kørekort dyrere

Prisaftaler på kant med loven har i flere år kostet danskerne dyrt, hver gang de har fået lavet nye pas eller kørekort. Sådan lyder vurderingen i en foreløbig rapport fra Konkurrencestyrelsen. Centralt i sagen står fotohandlernes forening og firmaet Scan-Tech. Sidstnævnte afviser ulovligheder.

I dag koster det typisk mellem 125 og 150 kr. at få taget et foto til pas eller kørekort hos landets fotohandlere eller kommunernes borgerservice, viser Berlingskes research. I flere kommuner har der været tale om prisstigninger på mellem 50 og 100 pct. på få år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Danskerne har i årevis betalt overpriser for nye fotos til deres pas- eller kørekort. Og årsagen er formentlig ulovlige og konkurrenceforvridende aftaler mellem landets fotohandlere og kommunernes største leverandør på området, Scan-Tech.

Sådan lyder vurderingen i en foreløbig rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som Berlingske er i besiddelse af.

Parternes adfærd »har sandsynligvis bevirket, at fotos til udstedelse af pas, kørekort m.v., er blevet dyrere, og i sidste ende er det borgerne, der betaler de højere priser,« lyder Konkurrencestyrelsens foreløbige konklusion.

Ifølge styrelsen har parterne blandt andet koordineret vejledende priser og aftalt at dele kunder imellem sig »i strid med konkurrenceloven.«

»Klassisk kartel«

I dag koster det typisk mellem 125 og 150 kr. at få taget et foto til pas eller kørekort hos landets fotohandlere eller kommunernes borgerservice, viser Berlingskes research. I flere kommuner har der været tale om prisstigninger på mellem 50 og 100 pct. på få år.

»Her er tale om en helt klassisk kartelaftale, hvor parterne ved at aftale priser og dele markedet op sætter konkurrencen ud af kraft. Og taberne er forbrugerne, der må betale overpriser,« siger lektor og ekspert i konkurrenceret ved CBS, Grith Skovgaard Ølykke, der har set den over 100 sider lange, foreløbige rapport.

Der er tale om en såkaldt klagepunktsmeddelelse, som nu er sendt i høring hos sagens parter. Først senere kommer Konkurrencestyrelsens endelige indstilling til Konkurrencerådet, der skal træffe afgørelse i sagen. Men ifølge Konkurrencestyrelsen er sagen umiddelbart så alvorlig, at den bør overdrages til Bagmandspolitiet (SØIK) »med henblik på strafferetlig forfølgning,« fremgår det af en følgeskrivelse til klagepunktsmeddelelsen.

Ensartede og højere priser

Ifølge bevismaterialet, der blandt andet omfatter kontrakter, mødereferater og mails, indgik de to parter – på den ene side fotohandlerne repræsenteret ved brancheorganisation DAFO og på den anden side to nært forbundne firmaer under Scan-Tech-navnet – i 2010 en aftale, der blandt andet indeholdt vejledende priser på pasfotos. Konkurrencereglerne forbyder brancheorganisationer at koordinere vejledende priser for medlemsvirksomhederne.

Ifølge aftalen skulle Scan-Tech desuden sørge for, at mindre børn skulle henvises til fotohandlerne.

»I realiteten har DAFO og Scan-Techs adfærd betydet ensartede og forhøjede priser på de her fotos, og derudover har de delt kunder imellem sig, når Scan-Tech har henvist en bestemt kundegruppe til fotografering hos fotohandlere i stedet for hos kommunerne,« siger lektor Hubert Buch-Hansen, der forsker i karteller på CBS.

Han kender kun sagen fra Konkurrencestyrelsens foreløbige konklusioner. Men holder de vand, er der tale om alvorlige brud på konkurrencereglerne, mener han:

»Det er et problem, fordi det er en konkurrencebegrænsende aftale, og også en aftale, som hører ind under den måde, man definerer et kartel på i dansk konkurrencelovgivning.«

Samarbejdet mellem parterne tog fart i 2010, efter at kommunerne tidligere havde overtaget opgaven med at levere de årligt 600.000 pas og 400.000 kørekort fra politiet. Som første spiller på markedet vandt Scan-Tech opgaven i stribevis af kommuner med en løsning, hvor borgerne bl.a. kunne få taget pasfoto på kommunen.

Med en pris på omkring 85 kr. for et foto blev løsningen imidlertid set som en voldsom trussel af landets fotohandlere. Derfor tog DAFO kontakt til Scan-Tech for at få adgang til systemet og få presset priserne op, konkluderer Konkurrencestyrelsen i den foreløbige rapport på baggrund af bevismaterialet.

Af referatet fra et telefonmøde i DAFOs bestyrelse i 2010 fremgår det eksempelvis, at DAFOs direktør »har drøftet med Scan-Tech om at fastsætte de fremtidige priser på pasfoto m.v.«, og at »Scan-Tech har indvilliget i, at man vil forsøge at hæve til denne pris også hos kommunernes Borgerservice, så der ikke for borgerne er nogen prisforskel.«

I en intern mail skriver et medlem af DAFO, at organisationen »bliver nødt til at lægge maximalt pres på Scan-Tech for at få dem til at hæve prisen over for kommunerne.«

Senere instruerer en leder i Scan-Tech en ansat i en kommune i, hvor meget kommunen må tage for pasfotoet:

»Jeres pris bør ligge ca. på niveau med fotografernes pris,« skriver lederen i Scan-Tech i en mail til kommunen.

Børn til fotohandleren

Af den foreløbige rapport fra Konkurrencestyrelsen fremgår det endvidere, hvordan DAFO pressede på, for at kommunerne skulle henvise mindre børn til fotohandlerne. I en intern mail fra DAFO står:

»Vi har over for kommunerne anbefalet, at det er fotohandlere, der tager fotos af børn op til seks år. (så får vi forhåbentligt også alle forældrene til at gå til fotohandlerne)...«

Samarbejdet munder ud i en aftale mellem Scan-Tech og DAFOs medlemmer, hvor der bl.a. blev angivet vejledende salgspriser på 139 kr. for voksne og 169 kr. for børn. Desuden fremgik det af aftalen, at »Scan-Tech forpligter sig til aktivt at arbejde for at udvirke, at samtlige kommuner på deres hjemmeside skriver, at børn fra 0-6 år henvises til fotohandleren.«

»Det materiale, jeg har set, tyder på, at beviserne er usædvanligt stærke, « siger lektor ved CBS Grith Skovgaard Ølykke.

»Det er sjældent, at myndighederne får fat på så stærk en dokumentation for eksistensen af ulovlige aftaler,« siger hun.

I 2012 bliver de vejledende priser slettet fra aftalerne mellem Scan-Tech og DAFO, og det formelle samarbejde mellem parterne indstilles senere helt, viser Konkurrencestyrelsens foreløbige rapport. DAFOs direktør Poul Erik Pedersen vil ikke udtale sig om sagen.

Adm. direktør i Scan-Tech Sikkerhedssystemer, Bjarne Jensen, skriver i en mail:

»Da vi endnu ikke har indleveret vores bemærkninger til styrelsen, ønsker vi ikke at kommentere de enkelte elementer i sagen.«

Han understreger dog, at »det er Scan-Tech Sikkerhedssystemers opfattelse, at vi har handlet i overensstemmelse med reglerne, og vi mener således ikke, at der er grundlag for en konkurrencesag mod os.«

Scan-Tech-navnet dækker over to nært beslægtede selskaber, Scan-Tech IT og Scan-Tech Sikkerhedssystemer. Scan-Tech IT er i dag under tvangsopløsning pga. uenigheder i den tidligere ejerkreds, mens Scan-Tech Sikkerhedssystemer fortsat leverer pasløsninger til størstedelen af kommunerne - herunder København, Esbjerg, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Ifølge Konkurrencestyrelsen fremgår det dog af sagens materiale, at begge selskaber spillede en aktiv rolle i indgåelsen af og korrespondancerne omkring aftalerne. Desuden er der stort personsammenfald i ledelsen og ejerkredsen af de to selskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke kommentere sagen af fortrolighedshensyn.