Tvangsauktioner tordner i vejret

Antallet af tvangsauktioner har nået det højeste på to år, men der er ikke tale om en skræmmende udvikling, da vi kommer fra et historisk lavt antal tvangsauktioner, vurderer økonom.

Flere måtte lade deres bolig gå på tvangsauktion i juni sammenlignet med måneden før. I juni blev der bekendtgjort 157 tvangsauktioner mod 125 i maj, når der korrigeres for sæsonudsving.

Det svarer til en stigning på 26 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Og sammenligner man med situationen for et år siden, er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 44 procent.

Bunden er nået

Handelsbanken forventer, at den negative udvikling i antallet af tvangsauktioner ser ud til at markere bunden for udviklingen og understreger, at vi kommer fra et historisk lavt antal månedlige tvangsauktioner:

"Selv med et niveau på 157, hvilket er en stigning på 44 procent i forhold til sidste år, er der da bestemt heller ikke i sig selv tale om et skræmmende tal," siger cheføkonom Jes Asmussen.

Han peger dog på, at den stigende tendens måske ses som et yderligere tegn på, at de stigende renter tynger på boligmarkedet, og dermed er det endnu en lille pil i retning af en understregning af, at det danske boligmarked er i større probelmer end det har været længe.

Der er ikke alle steder i landet, at flere må gå på tvangsauktion. I hovedstadsområdet, Midtjylland og Nordjylland faldt antallet, mens det steg på resten af Sjælland og i Syddanmark.

Ritzau / Business.dk