Tværministerielt udvalg vurderer arbejdsudbuddet

Læs mere
Fold sammen
Beskæftigelsesministeren vil nedsætte et tværministerielt udvalg, der skal kigge på, hvordan vi får

flere i arbejde. Hvordan målrettes aktiveringen? Hvordan får vi udlændige integreret mere effektivt? Spørgsmålene

er mange og udvalgsarbejdet skal udmunde i et lovforslag til oktober.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen holder

i dag et orienterende møde med LO, DA, amterne og kommunerne. Der skal drøftes, hvordan flere kommer i arbejde - herunder

integrationen af etniske minorieteter og arbejdsmilljø. Desuden vil han orientere om formandsskabet i EU.


- Vi skal samtænke

kontanthjælp og dagpengesystemet, så de store grupper, der er til rådighed kommer i arbejde. Det hænger sammen

med det udlændingeudspil integrationsminister Bertel Haarder fremlægger i næste uge. Vi skal have et syv års

princip for, at udlændinge får kontanthjælp, for vi er blevet chokerede over, at udlændinge får lige

meget i offentlige ydelser, og at totredjedele af det private arbjedsmarked får mindre end udlændingene, siger Claus Hjort

Frederiksen, der satser på en færdig analyse i april, som skal drøftes mellem parterne på arbejdsmarkedet.

Det vil resultere i en lovpakke i oktober.

Alvorlig trussel

DA mener også, at det allermest alvorlige problem er den fremtidige arbejdsstyrke.

Både for dansk erhvervsliv og det danske velfærdssystem. Inden år 2010 vil arbejdsstyrken være reduceret med

75.000, mens det er hele 300.000 inden 2040.


- Det er en voldsom trussel mod dansk erhvervsliv og velfærdssamfundet. Det

vil resultere i, at en masse typer stillinger ikke kan blive besat - og det vil give et så stort omkostningspres på erhvervslivet

at konkurrenceevnen trues, siger administrerende Jørn Neergaard Larsen, der derfor mener, at der skal kigges på uddannelsessystemet,

det sociale system og incitamenter til at arbejde.


- Det er meningsløst, at hvis et ægtepar er på kontanthjælp,

skal den ene tjene 26.000 kr., før det kan betale sig at få et arbejde, siger han og pointerer, at det, der er brug for,

er, at danskerne uddannes bedre, at udlændinge integreres, og at ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet.


Kig

på efterløn

Jørn Neergaard Larsen mener, at det er paradoksalt, at der bruges 21 mia. kr. om året på

efterløn og et par mia. kr. på overgangsydelse, når vi samtidig mangler de mennesker i arbejdsstyrken.


- Derfor

slipper Folketinget ikke for at have fokus på efterlønnen - vi skal i hvert fald have motiveret de ældre til at

blive længere på arbejdsmarkedet, fastslår han.

LO vil lytteLO kommer med paraderne nede til trepartsdrøftelserne

- og ser frem til en orienterering om regeringens ønsker og forventninger. Men ledelsessekretær Finn Larsen pointerer,

at fagbevægelsen er bekymret over de ensidige erklæringer om arbejdsmiljø og arbejdstid, fordi områderne

har vidtgående konsekvenser for aftale-systemet.


Desuden forventer LO, at der bliver sat fokus på rummeligheden på arbejdsmarkedet

- bl.a. gennem EU-formandsskabet.


- Formandsskabet i EU gør jo, at vi indtræder i den trojka, der er forpligtet

til at på arbejdsmarkedet at kigge på rummelighed og på kritierne for den frie bevægelighed af arbejdskraften.

Der ligger også et stort arbejde i at sikre Den danske model, så den indgår ligeværdigt med andre landes lovgivning.

Jeg vil energisk vise EU, at aftalesystemet virker, siger Claus Hjort Frederiksen, der pointerer, at topprioriteten for EU-formandsskabet

vil være udvidelsen af EU.