Trods masser af politisk uro: Væksten vil fortsætte i Danmark

Højere lønninger og større privatforbrug vil drive dansk vækst i de kommende år, forventer Nordea i ny prognose.

Læs mere
Fold sammen

Trump, Brexit, terror og et planlagt militærkup i Tyrkiet. Der er masser af uro i Europa og verden, men trods usikkerheden fastholder Nordea vækst forventningerne til dansk økonomi i en ny prognose, som banken fremlægger tirsdag.

Banken forventer, at Danmark kommer ud af 2016 med en svag samlet vækst på én procent – 0,1 procent højere end regeringens forventning. I 2017 og 2018 vil væksten så stige yderligere til 1,5 og 1,7 procent, forventer banken.

Der er to overordnede faktorer, der holder den danske vækst på et moderat niveau, forklarer Helge J. Pedersen, der er cheføkonom i Nordea.

Først og fremmest er den danske eksport er stadig hæmmet – blandt andet på grund af den lavere olieeksport og søtransportens svære vilkår.

»Den anden akilleshæl for væksten er investeringsaktiviteten, som stadig ligger fuldstændigt underdrejet. Det på trods af, at vi har nogle af de laveste renter, vi har haft i verdenshistorien,« siger Helge J. Pedersen, der kalder det en gåde, at der ikke er kommet mere fart på erhvervslivets investeringer efter finanskrisen.

»Danske erhvervsinvesteringer udgjorde omkring 15 procent af BNP før finanskrisen. Det er faldet til lige omkring 11 procent nu, så det er ret dramatisk,« siger Helge J. Pedersen.

Han forklarer, at der kan være flere forklaringer på, hvorfor investeringerne ikke er kommet igen.

Det kan skyldes overkapacitet efter finanskrisen eller simpelthen en udpræget usikkerhed om, hvor den globale økonomi bevæger sig hen. Derudover er der en strukturel tendens til, at servicesektoren kommer til at fylde mere i økonomien på bekostning af industri, der typisk har en højere produktivitet per medarbejder end industri.

Privatforbruget vil drive væksten

Når Nordea alligevel forventer vækst på 1,5 og 1,7 procent, i 2017 og 2018 kan danskerne i høj grad takke sig selv. Det er nemlig privatforbruget, der kommer til at drive væksten i de kommende år, forventer Nordea. De lave renter har banket boligpriserne og friværdierne i vejret og samtidigt har flere danskere fået en løncheck hver måned.

Siden finanskrisen er der kommet 96.000 færre personer på offentlig forsørgelse, og tallet vil stige endnu mere i de kommende år.

Frem mod 2018 forventer banken, at bruttoarbejdsløsheden vil falde til 3,6 procent, hvilket vil understøtte privatforbruget og væksten.

»Generelt er der udsigt til større jobsikkerhed, stigende beskæftigelse, stigende købekraft og lønninger, der vokser hurtigere end inflationen – forhåbentligt også uden for Københavnsområdet,« siger Helge J. Pedersen.