Økonomi Abonnement

Triste forbrugere øger risikoen for dansk afmatning

Forbrugertilliden faldt yderligere i november, og de stadig mere nedtrykte forbrugere øger risikoen for en afmatning i dansk økonomi. I den anden retning trækker dog, at husholdningernes økonomiske situation samlet set er bomstærk, samtidig med at realkreditudlånet er steget kraftigt. Siger vi et, men gør noget andet?

Forbrugertilliden er faldet kraftigt siden foråret, hvilket øger usikkerheden om tempoet i dansk økonomi på et tidspunkt, hvor de internationale rammevilkår er svage. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen