Tredjestørste USA-konkurs

Det er USAs tredjestørste konkurs efter Enron og WorldCom. Consesco har alene i det senest opgjorte kvartal haft et tab på

1,77 mia. dollars. Vanskelighederne for Consesco begyndte for seks år siden, da koncernen indledte en række store opkøb

af beslægtede virksomheder. Blandt opkøbene var finansselskabet Green Tree Financial, der drev en stor virksomhed med

udlån til købere af husvogne og mobilhjem, der på den tid var et stort salg i. Consesco betalte 6,5 mia. dollars

for Green Tree Financial og dette køb kom til at tynge dyrt på Consescos videre udvikling.Vivendi sælger

ud

(PARIS) Frankrigs store mediekoncern Vivendi Universal har afgivet sin andel i den amerikanske satellit-station EchoStar til selskabet

selv for 1,07 mia. dollars. Vivendis tidligere koncerndirektør Jean-Marie Messier købte for et år siden andelen

i EchoStar for 1,5 mia. dollars, hvilket giver Vivendi et tab på over 400 mio. dollars. Messiers udvidelsestrang kom gennem

årene Vivendi til at koste dyrt og har været medvirkende til selskabets voksende gæld. Vivendi Universal frasælger

nu mange af disse opkøb for mere end 10 mia. dollars.

Chefskift i Allianz

(MÜNCHEN) Henning Schulte-Noelle,

der er chef for finans- og forsikringskoncernen Allianz, har pludseligt meddelt at han forlader posten om fire måneder.Hans

efterfølger bliver Michael Diekmann, der de seneste fire år har været medlem af selskabets bestyrelse. Schulte-Noelle

har siddet i chefstolen i 10 år og der aldrig været talt om et skift.Hans beslutning er kommet meget overraskende,

men i inderkredse er der en mening om, at det er købet af Dresdner Bank og de milliardtab det har påført Allianz,

der er en stærkt medvirkende årsag til beslutningen.

Naturgas i land(OSLO) Naturgassen fra Ormen Lange-feltet

i Norske Havet skal føres til land i Nyhamna i Aukra i Møre og Romsdal i Norge har de olieselskaber besluttet, der har

licens på gasudvindingen.Omkostningerne til rørledningen på havbunden bliver på ca. 55 mia. nkr og arbejdet

ventes færdigt i år 2007, skriver "Aftenposten".

Trykket klima(BERLIN) Virksomhedsklimaet i det vestlige

Tyskland er fortsat stærkt trykket, fremgår det af en rapport fra det ansete tyske forskningsinstitut for økonomiske

anliggender, IFÖ. Klimaindekset er i december faldet til 87,1 punkter fra 87,3 i oktober. Det er nu syvende måned i træk,

at indekstallet er faldende. IFÖ-indekset er det anerkendte tyske barometer for industriens tillid til den nære fremtid.

Målingerne repræsenterer resultatet af forespørgsler til 7000 tyske virksomheder om deres forventninger til det

næste halve år.

Russisk olie(MOSKVA) Den russiske stat har solgt sin 75 pcts andel i olieselskabet Stavneft

til Invest-Oil for 1,86 mia. USdollars. Regeringen havde forventet, at få 3 mia. dollars ved salget. Det er det hastigt voksende russiske

olieselskab Sibneft Oils datterselskab Oil-Invest, der stod for købet. Sibneft er Ruslands fjerdestørste olieselskab.

Kinas statsejede olieselskab China National Petroleum Corp. var blandt de otte selskaber, der ville købe StavneftGE

køber finsk medicinalfirma

(HELSINGFORS) Instrumentarium Corp. i Helsingfors, der fremstiller instrumenter og tilbehør

til medicinalndustrien, er overtaget af finanskoncernen General Electric Co. for 2 mia. euro. Købet har givet GE en førende

position på markedet for tekniske lægemidler. Det finske selskab indgår nu som et datterselskab i GE Medical Systems

i USA.

Sveriges detailhandel(STOCKHOLM) I Sverige er de egentlige detailhandleres omsætning steget med 4,1 pct. i

november sammenlignet med samme måned i fjor, fremgår det af en rapport fra Handelns Utredningsinstitut HUI. Handelen

med dagligvarer steg med 3,7 pct., mens salget af de mere varige forbrugsgoder steg med 4,6 pct. Møbelhandlen steg med 10,9

pct. For hele året ventes den svenske detailhandels omsætning at stige med 3,5 pct.

Masser af jobs i England(LONDON)

I Storbritannien er arbejdsløsheden med udgangen af november faldet 6200 fra oktober til 934.200 og er dermed nået til

det laveste tal i de seneste 27 år. Det giver en arbejdsløshedsprocent på 3,1 pct. Antallet af beskæftigede

er samtidig steget til 27,8 millioner og viser tydeligt, at det britiske arbejdsmarked er lige modsat det meste af den øvrige

verden.

Fransk aktiesalg udsat(PARIS) Den franske regerings plan om at skille sig af med sine kontrollerende andele i flyselskabet

Air France er blevet udsat på ubestemt tid som en følge af det kølige klima på aktiemarkedet og frygten for,

at en krig i Irak skal gøre det endnu værre.Den franske stat ejer 54,4 pct. af aktierne i Air France, men vil

frasælge ca. en tredjedel af aktiemassen. Økonomiminister Francis Mer siger i følge "Les Echos", at

denne privatisering af Verdens tredjestørste flyselskab skal ske på det bedst mulige tidspunkt i de franske skatteyderes

egen interesse.