Transportuddannelser samles

fynske elever og kursister skal årligt have deres transportuddannelse i et nyt uddannelsescenter i Odense, som Odense Teknisk

Skole og AMU-Fyn er gået sammen om at etablere.Det nye center skal holde til i ABBs tidligere fabrikskompleks på Petersmindevej

i Odenses østlige del, hvor det nye center råder over 22.500 kvadratmeter bygninger og 80.000 kvadratmeter jord. De to

skoler investerer tilsammen 95 mio. kr. i det fælles center, som er det første branchecenter, men ikke det sidste. Der

arbejdes i hvert fald på at etablere centre for andre brancher bl.a. inden for servicefagene.Også andre brancherSkolerne

overtager bygningerne den 1. august i år, og efter en ombygning, vil det nye transportcenter være klar til at modtage

de første kursister i august 2005. Udannelserne vil sprede vidt, nemlig både godschauffører spredt over mange

specialer, chauffører til personbefordring, lageruddannelse og togklargører-uddannelsen. I alt ventes på transportområdet

1.000 kursister og elever om året, hvilket svarer til 325 fuldtidselever.Når andre brancher er rykket ind året

efter, vil tallet på fuldtidselever være mere end fordoblet, nemlig til omkring 800.Transportbranchen på Fyn

har længe ønsket et fælles uddannelsescenter for transport og logistik, bl.a. fordi den danske transport-og logistikbranche har

brug for et kompetenceløft, hvis den skal klare morgendagens udfordringer på et stadigt mere internationaliseret marked.