Transportbranche parat til filtre

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Partikler fra især dieselbilers udstødning frygtes at forårsage op imod 1.700 dødsfald hvert år. Produktionen

og udviklingen af effektive filtre er godt igang og vognmænd, og trafikselskaberne er klar. Alligevel har det lange udsigter,

før Danmark stiller krav om effektive filtre.


Trafikminister Flemming Hansen (K) afviser at gå dansk enegang i EU

ved at kræve filtre monteret på den danske dieselvognpark. Mens andre europæiske lande fremskynder anvendelsen af

filtre gennem støtteordninger, ville regeringen den 27. februar i år ikke umiddelbart stemme for Kristeligt Folkepartis

forslag om at indføre partikelfiltre på busser og lastbiler.


- Det bør være forslagsstillerne til opmuntring,

at regeringen tager det grundlæggende problem alvorligt og vil fremme tiltag, der kan skabe rammer for en hurtig introduktion

af typegodkendte partikelfiltre på markedet, sagde Flemming Hansen efter at have præsenteret regeringens holdning under folketingsdebatten.

Behov

for lov

Han begrundede afslaget med, at det vil betyde øget administrativt besvær og omkostninger for transporterhvervet,

der skal bekoste og vedligeholde filtrene. Øgede omkostninger vil forringe danske vognmænds konkurrencesituation og måske

endog tilskynde dem til udflagning, mente han.


Alligevel er der meget, der tyder på, at vognmænd flere steder allerede har

skullet vænne sig til en anden virkelighed.


Salgskonsulent Poul Erik Larsen fra importøren Volvo O. Sommer både

sælger og eftermonterer partikelfiltre på lastbiler. Han anslår, at O. Sommer årligt sælger omkring

300-400 busser og mindre to- og treakslede lastbiler med fabriksmonterede filtre. Dertil kommer, hvad landets syv øvrige Volvo-importører

og andre mærkers forhandlere sælger.


- Mange transportkøbere stiller allerede krav om partikelfiltre, typisk

i forbindelse med persontransport, varedistribution eller renovationsafhentning. Men der er også nogle, der er ligeglade, og

hvis man vil undgå konkurrenceforvridning, er det nødvendigt med et lovkrav, siger Poul Erik Larsen.


Han mener ikke,

vedligeholdelse er et argument, som ministeren kan basere et afslag på.


- Alle produktions- og transportapparater skal

vedligeholdes. Kravene til vedligeholdelse afhænger af, hvilket køretøj det handler om, og hvordan det kører.

Men normalt er det noget, der kan klares på et par timer et par gange om året, siger Poul Erik Larsen.SalgsargumentDet

er forventningen, at egentlig lovgivning først vil komme med fælles EU-regler i 2006, mens transportkøbere som

Hovedstadens Udviklingsråd, Vestforbrænding og nogle kommuner og amter allerede kræver filtre. Reglerne vil skærpe

den såkaldte euro-norm, så kravene til tunge køretøjers udstødning kun kan opfyldes ved at montere

partikelfiltre. Men dette vil kun gælde for nye køretøjer, hvorfor der altså vil gå 10-15 år eller

mere, før hovedparten af diesel-vognparken vil være udskiftet. Filtrene reducerer mængden af sod-partikler med

80-90 pct., og derfor har flere vognmænd valgt at montere filtre, fordi de selv og deres medarbejdere er de nærmeste til

at indånde soden. Det gælder bl.a. Helmer P. Olsen, der som vognmand i firmaet Hans P. Olsen i Rødovre begyndte

at eftermontere filtre på bilerne tilbage i slutningen af 1980''erne.


- I første omgang så vi, at vi kunne

blive fri for soden. Vores medarbejdere færdes omkring vognene, og bilerne aflæsser oftest renovationen i haller, så

de er de mest udsatte. I dag er filtrene dog også en del af vores feminine strategi. Vi forsøger at gøre os lækre overfor

kunderne, fortæller Helmer P. Olsen.


Det lange engagement betyder, at kun to af virksomhedens 35 biler i dag kører

uden filtre, der i anskaffelse udgør en ekstraudgift på 50.000-60.000 kr. for virksomheden.


Der har tidligere været

problemer med filtre på køretøjer, der ikke kan opretholde en konstant varme til forbrænding af partiklerne,

eksempelvis renovationskøretøjer.


- Men et forskningsprojekt i Odense har vist, at det nu går an at montere filtre

på alle typer dieselkøretøjer, fordi der findes filtre af forskellige typer, siger ingeniør på Teknologisk

Institut, Flemming Bak.Kommentarer fra aktører i transportbranchenIngeniør i Hovedstadens Udviklingsråd,

Rene Clausen: - HURs miljøpolitiske mål inden 2005 er at halvere udledningen af sod-partikler og kvælstofilter.

Derfor honorerer vi både hårde og mere bløde parametre i en udbudssituation. Hvor vi ikke direkte kræver

et filter, tæller det med i de bløde værdier, ligesom ISO 14001-miljøcertificering eksempelvis gør det.


Direktør

i Partnerbus A/S, Birger Simonsen: - Hvis trafikselskaberne forlanger det, er det ingen hindring for os. Ifølge vores mekaniker

er filtrene vedligeholdelsesmæssigt ikke et problem. Derudover kan de tjene som salgsargument i andre udbud. Vi har dog ikke

oplevet, at andre offentlige institutioner efterspørger filtrene, så skal de have en effekt, skal det komme som et lovkrav

.


Lars Larsen, forskningsdirektør for Dinex A/S, dansk producent af filtre: - Der er behov for standardisering på

det her felt, for behovet kommer fra transportkøbere og vognmænd. EU-lovgivningen er langt ude i fremtiden, så man

må beslutte, hvilke krav der skal gælde for en motor, definere de teknologier, man ved virker, og så eftermontere,

så køretøjerne opfylder kravene.


Formand for Odense Taxa, Peter Kjærgaard: - Partikelfiltre har bevist deres

værd, men de skal være obligatoriske. Den, der ikke monterer filtre, må ikke have fordel fremfor den, der påtager

sig et ansvar. Vi er miljøcertificerede, men blev alligevel forfordelt i et kommunalt udbud, hvor vi var under fem pct. dyrere.

I vores branche er det et problem, at priserne er regulerede.