Trafikken af arbejdskraft over grænsen stigende

Knap 2500 personer passerer dagligt den dansk-tyske grænse for at arbejde i et udenlandsk firma. Det er en stigning på

godt 16 procent på 10 år.


- Vi har en klar forventning om, at pendlingen mellem de to lande vil stige. Hidtil har

de mellem- og højtuddannede domineret i statistikken, men vi ser en bevægelse i retning af, at flere almindelige lønmodtagere vil

krydse grænsen for at arbejde.


- Derfor tror vi på vækst for industriarbejdere og håndværkere,

siger koordinator for Euresregion Sønderjylland/Schleswig, Ervin Jensen, der er placeret hos LO i Sønderjyllands Amt.


Det

beskæftigelsesmæssige samarbejde mellem danske og tyske organisationer på arbejdsmarkedet i EURES-regi har nu stået

på i seks år. Ud over at rådgive om grænseoverskridende arbejde har organisationerne brugt kræfter på

at afdække de særlige problemstillinger, der er ved at arbejde i et andet land.

Mangel på arbejdskraft

De seneste

ledighedstal for de to regioner viser, at især tyskere har god grund til at kigge over grænsen efter job. Ledigheden for

Region Schleswig, der omfatter Kreis Nordfriesland, Kreis Flensburg-Schleswig og Stadt Flensburg, var i december på 18.500 personer

svarende til en ledighed på 8,7 pct. Sønderjylland ligger med 5542 personer - 4,3 pct. - under det lave danske landsgennemsnit.


-

Vi får flere og flere problemer med at skaffe arbejdskraft i Sønderjylland, og intet tyder på, at ledigheden syd

for grænsen vil falde. Det sønderjyske arbejdsmarked må derfor i stigende grad rette blikket mod syd, selv omvirksomheder

synes, at det er for bøvlet, siger Ervin Jensen.


Han henviser til problemer med sprog, den mindre hierarkiske arbejdskultur i

Danmark og de danske mere procesorienterede end snævert videnbaserede uddannelser.


EU-kommissionen har i en ny undersøgelse

opgjort den samlede pendling i Europa til 497.000. Af disse pendler 214.800 ind i et af EU''s nabolande, specielt til Schweiz og Monaco.

Af de resterende pendler 78.400 ind i Luxembourg og 101.400 ind i Tyskland. De dansk-tyske tal viser, at 1339 danskere i 1999 pendlede

til Tyskland for at arbejde og 1141 den modsatte vej. Tallene er de senest tilgængelige og er baseret på skatteindberetninger

i de to lande.


- Den europæiske undersøgelse opgiver pendlingen i Øresundsregionen til ca. 3000, hvor vi

er på knap 2500. Når man tænker på, at befolkningen ved Øresund er på 3,5 mio. mod 700.000 i

vores region, er det ikke så dårligt, siger Ervin Jensen.


Han advarer dog mod at anvende pendlingstal som et mål

i sig selv. Mobilitet på arbejdsmarkedet er også, når personer er villige til at flytte til en anden egn for at

arbejde. Ervin Jensen nævner som eksempel, at en tredjedel af reservelægerne på de sønderjyske sygehuse nu

er udlændinge, de fleste tyskere. Af de tyske læger har hovedparten valgt at bosætte sig i Sønderjylland.

Derfor tæller de ikke med blandt pendlerne.


Ligeledes er over 700 udenlandske chauffører ansat hos danske eksportvognmænd.

Mange af dem er tyskere, og mange er ansat i sønderjyske firmaer.

Konference om grænsenEURES region Sønderjylland/

Schleswig arrangerer den 28. januar en erhvervspolitisk konference på Hotel des Nordens lige syd for grænsen. Blandt deltagerne

er den slesvig-holstenske erhvervsminister Bernd Rohwer og det nye Venstre-folketingsmedlem, Peter Christensen, samt regionale toppolitikere

og erhvervsfolk.


- Konferencen skal sætte fokus på erhvervsudviklingen i vores grænseregion, og hvordan vi

kommer videre i samarbejdet med tyskerne, siger EURES-koordinator Ervin Jensen.