Topøkonomer savner indhold i 2015-plan

Ikke nok. Regeringens længe ventede plan for dansk økonomi, den såkaldte 2015-plan, mangler at angive en retning for, hvordan vi får markant flere i beskæftigelse, mener flere økonomer. Det er afgørende for dansk erhvervsliv, at der kommer nye initiativer, lyder meldingen.

En fin økonomiske plan, men uden den nødvendige indmad til at sikre, at målsætningerne i planen kan gå i opfyldelse.

Sådan karakteriserer en række topøkonomer regeringens 2015-plan for den danske økonomi.

Den længe ventede plan blev præsenteret sammen med regeringens kvalitetsreform i tirsdags, men økonomerne er skuffede over, at der mangler konkrete tiltag i planen, som kan sørge for, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen har endnu ikke fremlagt initiativer, der overbeviser dem om, at målene kan nås.

Ingen konkrete forslagDen nye økonomiske plan udstikker rammerne for, hvordan vi skal få råd til en overflod af velfærd frem mod 2015. To af nøglepunkterne i finansieringen er, at beskæftigelsen frem mod 2015 skal stige med 20.000 personer, og at danskernes arbejdstid skal fastholdes på det nuværende niveau.

Men planen indeholder ingen konkrete forslag til, hvordan de målsætninger skal blive opfyldt. Regeringen vil nedsætte en arbejdskommission, der skal grave nogle guldkorn frem på området.

Vismand og professor i økonomi ved Handelshøjskolen i København Jan Rose Skaksen samt økonomerne i Jyske Bank og Handelsbanken mener, at det bliver mere end svært for regeringen at få de to forudsætninger opfyldt.

- En fastholdelse af danskernes nuværende arbejdstid er meget ambitiøs. Siden 1996 er arbejdstiden forøget med næsten en arbejdsdag hver måned. Men den udvikling har i høj grad været præget af de senere års højkonjunktur, der har fået danskerne til at arbejde stadigt mere, siger seniorøkonom i Jyske Bank Peter Skøttegaard Øemig.

- Når konjunkturerne vender til det mere normale, er det helt usandsynligt, at arbejdstiden ikke begynder at gå ned, siger Peter Skøttegaard Øemig.

Jan Rose Skaksen er helt enig.

- Den lange arbejdstid er et resultatet af, at det går rigtig godt i den danske økonomi, og at ledigheden er blevet meget lav. Vi tror ikke på, at det fortsætter. Vi vil ikke udelukke, at den kommende arbejdskommission kan finde på tiltag, så arbejdstiden kan fastholdes og beskæftigelsen øges med det nødvendige antal, men der skal rigtig meget kreativitet til, siger Jan Rose Skaksen.

Yderligere skattelettelserBåde Jyske Bank og Jan Rose Skaksen mener, at regeringen bliver nødt til at tage hul på yderligere skattelettelser, hvis målene for beskæftigelsen skal indfries. Det afgørende er her, at der er tale om fuldt finansierede skattelettelser, understreger økonomerne.

Analytiker i Danske Bank, Christian Heinig, kalder ambitionerne for beskæftigelsen relativt ambitiøse set i lyset af den demografiske udvikling med flere ældre og et arbejdsmarked, der allerede nu har næsten fuld beskæftigelse.

Han peger på, at regeringen, ud over målsætningen om 20.000 ekstra i arbejde ved hjælp af nye initiativer, også forudsætter, at en række allerede gennemførte reformer fører til 25.000 ekstra i arbejde. Ellers kommer den økonomiske kabale nemlig ikke til at gå op.

- Der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesudviklingen er en meget afgørende brik for, hvorvidt 2015-planen sikrer den finanspolitiske holdbarhed og set med vores øjne vil det være et af de punkter, hvor skoen kommer til at trykke mest, siger Christian Heinig.

Regeringen har argumenteret for, at de nye skattelettelser vil få 10.000 ekstra i arbejde, men cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen, kalder det særdeles usikkert.

- Der er stadig usikkerhed om effekten af skattelettelserne. De satser på, at det forhøjede beskæftigelsesfradrag skal trække mange ledige ud på arbejdsmarkedet, men det er vanskeligt, når ledigheden i forvejen er så lav, siger han.

Det var i går eftermiddagikke muligt at få en kommentar fra finansminister Thor Pedersen (V).

@Brød Boks 1:

fmj@erhvervsbladet.dk

red@erhvervsbladet.dk