Topøkonom: USA er ude af krisen

Det går langt bedre i USA, end de fleste lige tror, og det vil i resten af 2013 sende både aktiekurser, renter og dollaren op, vurderer Torsten Sløk, der er international cheføkonom hos Deutsche Bank i New York.

»USA er ude af krisen. Uanset hvad man kigger på, går det bedre end for både ét og to år siden.« Dette glade budskab blev fremlagt med stor entusiasme af økonom Torsten Sløk fra Deutsche Banks afdeling i New York på et møde i hjertet af København i går. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Krisen forbi. Opsvinget er i fuld gang. Det er tilmed i verdens største økonomi, USA, som udgør en fjerdedel af hele verdensøkonomien, at det hele går bedre. Udviklingen vil smitte af på resten af verden, herunder også Europa og Danmark, som også kan se frem til lidt bedre tider.

Torsten Sløk, international cheføkonom hos Deutsche Bank i New York, kommer med dette optimistiske budskab. Han har boet 13 år i USA og følger dagligt den store amerikanske økonomi på nærmeste hold.

»Det er på stribevis af områder, at udviklingen går den rigtige vej. Boligmarkedet er i klar bedring priserne er nu steget fem procent siden bunden. Det private forbrug vokser, arbejdsløsheden falder, og erhvervslivets investeringer er også på vej op. USA er ude af krisen. Uanset hvad man kigger på, går det bedre end for både ét og to år siden,« lyder det fra Torsten Sløk, som forudser en vækst i USA på 2,5 procent i år og 3,0 procent til næste år.

»Selv bankerne, som var med til at starte krisen, tjener nu igen lige så mange penge, som før krisen startede.Det er bestemt ikke det indtryk, man får, når man læser europæiske aviser. Men bankerne har fået det meget bedre.«

Truslerne er her fortsat

Der er dog forsat en del, som kan ødelægge den gode stemning. Største trussel kommer fra politikerne, som inden 1. marts skal have hævet det amerikanske gældsloft og vedtaget en række besparelser på blandt andet forsvaret. Nås der ikke en enighed om dette, er der udsigt til et drama af de helt store.

»Hæves det amerikanske gældsloft ikke, og går USA i betalingsstandsning i bare fem minutter, så ramler det hele. Det vil føre til et voldsomt fald i bruttonationalproduktet (BNP) på seks procent og et dyk på aktiemarkedet på over 25 procent. Vi regner dog med, at politikerne bliver enige i sidste øjeblik,« siger Torsten Sløk.

En anden risikofaktor er, at USA rammes af gældskrisen, og renterne begynder at stige voldsomt. Det kan ske, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt USA kan tilbagebetale sin enorme statsgæld på over 100 pct. af BNP.

»Begynder renten på amerikanske statsobligationer at stige ud af det blå, fordi risikoen ved at eje dem tager til, gælder det om at spænde sig godt fast. Men det er næppe realistisk i nogen nær fremtid,« siger Torsten Sløk.

Massive opkøb af obligationer

Der er også fare for, at USAs centralbank, Federal Reserve, ikke kan styre de kolossale pengepolitiske stimulanser, der er sat i søen.

Især de massive opkøb af obligationer har proppet de amerikanske banker med penge, så de nu ligger inde med over 1.400 milliarder dollar i kontanter, hvilket er ti procent af BNP.

»Begynder økonomien at gå bedre, kan alle disse penge vælte ud over amerikansk økonomi som en lavine. Det vil ske som udlån til forbrugere og virksomheder, og det kan skabe inflation og overophedning. Men heller ikke det er, hvad vi venter.«

Sandsynligvis kommer der snart forventninger om, at Federal Reserve stopper de aktuelle opkøb af obligationer, der er på 85 milliarder dollar om måneden, vurderer Torsten Sløk.

Det vil trække renterne op, så de ti-årige renter stiger fra nu 1,9 procent nu til omkring 2,75 procent.

»Men stiger renten, fordi det går bedre, vil det ikke dæmpe økonomien. Samtidig er 90 procent af alle boliglån i USA 30-årige lån med fast rente, hvorfor husholdningerne er bedre polstret til stigende renter end i Danmark og mange andre steder.«

Torsten Sløk tilføjer, at den store vending, der også for alvor kan sende renter og aktier op, vil ske, når der formentlig inden længe tikker et jobtal ind fra USA, som viser en stigning i beskæftigelsen på over 300.000. De seneste måneder har fremgangen kun været omkring 150.000, sådan at beskæftigelsen samlet er øget med fire millioner job siden 2009, og 134 millioner amerikanere nu er i arbejde.

»Et jobtal over 300.000 vil overbevise selv de sidste skeptikere om, at opsvinget er i gang. Det kan blive den udløsende faktor, også for de stramninger af pengepolitikken, som vi vil se hos Federal Reserve.«

De bedre tider i USA vil styrke både aktier og dollaren, vurderer Torsten Sløk, som også tror på stigende aktiekurser i Europa af samme grund.