Toplederne skruer ned for jobfesten trods flere investeringer

De danske virksomheder vil ansætte færre nye folk, men vil samtidig investere mere, viser en rundspørge til Berlingske Business’ toplederpanel.

Brian Stage, adm. direktør i J. Hvidtved Larsen A/S, regner ikke med at nyansætte i den kommende tid. (Foto: JHL) Fold sammen
Læs mere

De danske topledere skruer ned for jobfesten. Virksomhederne vil ikke ansætte nye folk i samme tempo som tidligere. Det viser en rundspørge til Berlingske Business’ toplederpanel.

I alt 170 topledere fra de større danske virksomheder har medvirket i undersøgelsen. Næsten hver fjerde af toplederne svarer, at de regner med, at antallet af ansatte i Danmark vil falde i den kommende tid.

Ved den forrige rundspørge for tre måneder siden var det kun 14 pct. af toplederne, som regnede med, at medarbejderstaben vil skrumpe ind. Samtidig gør stadig flere virksomheder klar til at investere noget mere. I løbet af de næste tre måneder forventer 35 pct. af top­lederne, at virksomhedens investeringer vil stige, og hver fjerde virksomhed mener, at udgifterne til forskning og udvikling vil gøre det samme.

Flere økonomer fremhæver, at det faktisk er en sund udvikling for den danske økonomi med en mere afdæmpet jobfest, når der samtidig bliver skruet op for investeringerne.

»Vi har i et stykke tid haft en ubalanceret udvikling i den danske økonomi, hvor arbejdsmarkedet er løbet foran væksten. Vi skal tilbage til mere normale tilstande med lidt mere vækst og mere normale tilstande på arbejdsmarkedet,« siger cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian, der påpeger, at når antal ansatte vokser mere end virksomhedernes produktion, så falder produktiviteten.

»Det er godt, hvis virksomhederne begynder at klappe heste lidt, når det gælder om at ansætte nye folk, for ellers risikerer vi, at opsvinget løber af sporet, inden det overhovedet er startet. På lang sigt skal væksten i produktiviteten og fremgangen i reallønnen følges ad,« siger Steen Bocian.

I svarene fra toplederne kan man se, at de generelt set er pænt optimistiske med hensyn til udviklingen i de kommende måneder. Lidt over halvdelen af virksomhederne tror på, at omsætningen vil stige. Og nogenlunde det samme antal virksomheder tror på, at overskuddet ligeledes vil vokse de næste måneder.

Til gengæld halter det lidt med eksporten. Det tyder samlet set på fremgang i den danske økonomi, uden at der vil være tale om noget prangende opsving.

Midt i et vadested

Virksomheden J. Hvidtved Larsen producerer og sælger slamslugere. Virksomheden blev i foråret købt op af den schweiziske koncern Bucher Industries, der har 12.000 ansatte. J. Hvidtved står i lidt af et vadested her i 2016 – både på grund af de nye ejere, da virksomheden naturligt nok skal til at passe ind i den store koncern, og fordi der er svag afsætning på de internationale markeder. Omkring 75 pct. af selskabets omsætning går til eksport.

»Der er lidt stagnation i markedet. Det er blandt andet Krim-krisen i Rusland og præsident­valget i USA. Det er en række ting, der påvirker verdenshandelen i den ene eller anden retning,« siger direktør Brian Stage.

»Vi har England som det primære marked for vores eksport, og her er vi blevet ramt siden Brexit. Både fordi pundet er faldet, og fordi mange holder sig tilbage på det marked,« siger Brian Stage, der understreger, at virksomheden har meget travlt lige nu. Men det skyldes, at virksomheden startede året med en rekordstor ordrebog. Siden har det knebet med at få den fyldt op i samme tempo. J. Hvidtved Larsen er derfor en af de virksomheder, der holder igen med ansættelserne.

»Vi har ikke planlagt nogen reduktioner af medarbejderstaben, men vi vil ikke ny­ansætte. Vi har en række åbne postioner, og dem venter vi med at fylde ud. Vi er lidt konservative på det område i øjeblikket,« siger Brian Stage, der regner med, at virksomheden får mere gang i investeringerne til næste år.

Flere investeringer nødvendige

Hos både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, og Dansk Industri, DI, er man ikke overraskede over svarene fra toplederne. Begge organisationer er enige med Dansk Erhverv i, at topledernes svar viser, at der begynder at tegne en lidt mere sund udvikling for dansk økonomi.

Cheføkonom i AE Erik Bjørsted påpeger, at det er meget positivt, at det ser ud til at der kommer mere gang i investeringerne.

»Det, at vi ser stigende forventningerne til investeringerne efter Brexit, er vældig godt. Virksomhederne tror stadig på fremtiden, men det er klart, at vi skal se, at det bider sig fast,« siger Erik Bjørsted, der påpeger, at der er flere indikatorer, som peger på, at jobopsvinget er ved at gå ned i gear.

»Vi har set meget voldsomme stigninger i beskæftigelsen den senere tid, så det vil ikke være unaturligt, hvis det begynder at gå lidt langsommere. Vi har set en tendens til, at det ikke går helt så stærkt med at slå nye stillinger på. Vi vil fortsat have fremgang på arbejds­markedet, men i mindre grad end vi har været vante til,« siger Erik Bjørsted.

Det er vicedirektør i DI Kent Damsgaard enig i:

»Jeg ser først og fremmest de mere afdæmpede ansættelsesforventninger som et tegn på forstærket fokus på øget produktivitet i virksomhederne. Investeringsforventningerne er stigende, og det er rigtig positivt. Det er altafgørende for vores konkurrenceevne, at virksomhederne investerer mere i ny teknologi og digital omstilling,« siger Kent Damsgaard, der fremhæver, at det er en hård kamp for virksomhederne på eksportmarkederne.

»Der er ikke megen medvind, så hver en ny kunde og ny ordre skal vindes gennem konkurrence­dygtighed. Den digitale omstilling går rigtig stærkt i disse år, og derfor er det så afgørende, at investeringerne i danske virksomhe­der øges,« siger Kent Damsgaard.­