Topledere vil hellere have lavere skat end endnu et fradrag

Regeringen overvejer at indføre et ny fradrag for at sætte skub i virksomhedernes investeringer. Men toplederne ville foretrække en lavere selskabsskat i stedet.

Ernst Thiedemann er bestyrelsesformand i den højteknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology. Han er blandt de topledere, der godt kunne bruge et ACE-fradrag. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt
Læs mere
Fold sammen

Junglen af regler bliver endnu mere tæt og svær at leve op til for danske top­ledere. Sådan lyder det i en rundspørge fra et stort flertal af topledere, efter at regeringen er gået i tænkeboks for at finde ud af, om det kan lade sig gøre at lave et såkaldt ACE-fradrag. Fradraget skal i givet fald være med til at sætte lidt mere skub i virksomhedernes investeringer.

Initiativet med at undersøge et ACE-fradrag fremgik af regeringens erhvervs- og vækst­udspil i slutningen af august. Men toplederne er ikke helt med på ideen med det nye fradrag. De vil helst have den rene vare i form af en lavere selskabsskat. Det viser den seneste rundspørge til Berlingske Business Toplederpanel.

På spørgsmålet om, hvorvidt toplederne frygter, at et ACE-fradrag vil være for kompliceret at administrere i praksis, svarer 34 pct. ja, mens kun 15 pct. svarer nej. Resten svarer ved ikke. På spørgsmålet om hvorvidt top­lederne foretrækker en lettelse af selskabskatten, svarer 72 pct. ja, mens kun fem pct. svarer nej.

Bestyrelsesformand Ernst Tiedemann fra den højteknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology har medvirket i Toplederpanelet, og han en af dem, der mener, at et ACE-fradrag godt kan bruges.

»Enhver fradragsmulighed vil give et incitament til at investere noget mere. I den sammenhæng er ACE-fradraget vigtigt. Det er komplekst, men vi er vant til, at verden er kompleks. Det skal nok gå,« siger Ernst Tiedemann.

Han har et klart budskab til regeringen og Folketinget:

»Det, som er vigtigt, er, at vi med selskabsskatten ikke lægger os på et niveau, der er ringere end i de lande, som vi konkurrerer med. I den politiske debat glemmes det ofte, at halvdelen af den lønindkomst, som skabes i det private, går til at aflønne det offentlige.«

Konkurrencedygtig skat

Ideen med ACE-fradraget (Allowance for Corporate Equity) er at sidestille investeringer finansieret via f.eks. banklån med investeringer finansieret via egenkapital. Regeringen skriver i iværksætterudspillet, at et »ACE-fradrag forventes at kræve et omfattende reform- og lovforberedende arbejde. Mulighederne for at indføre det i Danmark vil blive vurderet, når en konkret model foreligger«.

Også hos både Dansk Industri, DI, og Dansk Erhverv ser man positivt på fradraget, men begge organisationer mener ligesom toplederne, at en lavere selskabsskat er vigtigere.

»Der er ingen tvivl om, at særligt ansvarlig kapital er en udfordring for mange små og mellemstore virksomheder, når de skal investere. Der overvejes fortsat at indføre en ACE-model – jeg så hellere, at man kiggede på selskabsskatten, men ACE-modellen kan måske også bruges,« siger Steen Bocian.

Nogenlunde samme melding, lyder fra DI.

»Det er godt med et ACE-fradrag, men det kan ikke erstatte, at vi skal have en konkurrencedygtig selskabsskat. Hvis man ikke vil sænke selskabsskatten nu, kan man lave en aftale om, at hvis skatten bliver for høj i forhold til udlandet, skal man gå med ned,« siger DI-­vicedirektør Kent Damsgaard.

Som kommentar til ønsket om lavere selskabsskat siger skatteminister Karsten Lauritzen (V), at det ikke ligefrem er en overraskelse, at virksomhederne ønsker sig lavere selskabsskat.

»Regeringen er helt enig i, at det er et vigtigt element i forhold til at tiltrække investeringer i danske virksomheder. Derfor tager vi løbende bestik af selskabsskattens niveau – særligt i forhold til udviklingen i landene omkring os,« siger Karsten Lauritzen.

»Når det gælder det såkaldte ACE-fradrag, undersøger vi i øjeblikket, om det overhovedet er lovgivningsmæssigt og administrativt muligt at lave en egentlig model,« siger Karsten Lauritzen.