Topledere taber pusten

Efter en positiv begyndelse på året er optimismen hos danskere topledere blevet mindre. Det viser en større rundspørge blandt knap 200 danske topchefer fra store virksomheder, som set under ét ser mindre positivt på fremtiden end tidligere på året.

Keld Thorsen, koncernchef i Glunz & Jensen, der leverer udstyr til den grafiske industri, vurderer ikke, at farven på regeringen efter et valg har nogen betydning for virksomheden. Det afgørende er derimod de internationale konjunkturer. Foto: Christian Liliendahl Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Liliendahl
Efter en række magre år, hvor tilbageholdende kunder lagde et tætvævet loft over væksten, begyndte man i foråret for alvor at skimte bedre tider hos Glunz & Jensen, der fremstiller grafisk udstyr. De positive signaler fra kunder i både Europa og Asien var ikke til at tage fejl af, og Glunz & Jensen fra Ringsted stod til at tage en stor luns af de mange nye ordrer, som tilsyneladende var på vej.

Men nu vurderes udsigterne med markant større forbehold hos Glunz & Jensen, der producerer udstyr til emballageindustrien og den grafiske industri. Mange af kundernes investeringslyst er blevet afløst af en afventende holdning, der kan aflæses direkte i ordrebøgerne hos Glunz & Jensen og resten af branchen.Det fortæller Glunz & Jensens koncernchef, Keld Thorsen, der nu har lagt forårets planer om øget vækst lidt til side, mens man forsøger at tyde kundernes mere blandede signaler.

»Vi begyndte at se tegn på et spirende opsving i begyndelsen af året, men de tegn er forduftet lidt efter lidt. Det er især de europæiske virksomheder, der på vores område er tilbageholdenhed med investeringer, men det hele går også lidt langsommere i Kina og Indien. Her er lysten til investeringer i nyt udstyr i emballageindustrien og den grafiske industri gået et trin ned,« siger Keld Thorsen.Han forklarer udviklingen med tilbageholdenhed i bankerne og generelt større usikkerhed om den nærmeste fremtid.

Samtidig understreger han, at Glunz & Jensen stadig venter betydelig vækst på længere sigt, men at det kræver, at emballageindustrien og den grafiske industri åbner tegnebøgerne.

Keld Thorsens mere forsigtige vurdering deles af et bredt udsnit af danske topledere, der er blevet mindre optimistiske den seneste tid.

En rundspørge til Berlingskes toplederpanel, der består af topchefer i store og mellemstore danske virksomheder, viser, at det efter en periode med stigende optimisme nu er gået i den forkerte retning det seneste kvartal. Det er dermed mindre sandsynligt end tidligere på året, at der kommer mere fart på salg og beskæftigelse.

Blandt de 185 besvarelser fra topcheferne venter et klart flertal fortsat stigende overskud og investeringer, men flertallet er skrumpet betydeligt. Forventningerne er faldende, både når det gælder forventninger til omsætning, overskud, nye ordrer og antallet af ansatte.

Den sivende optimisme kan hænge sammen med den internationale uro om Ukraine, Rusland og Mellemøsten, men også, at både dansk og europæisk økonomi på det seneste har skuffet.

En lang række økonomer har den seneste tid skruet prognoserne for væksten herhjemme ned, og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) har ligeledes varslet en nedjustering, når regeringen til december fremlægger en ny økonomisk redegørelse med aktuelle skøn for vindretningen i dansk økonomi.

Administrerende direktør Steen Bødtker fra Expedit, der fremstiller butiksinventar, siger, at der ganske rigtigt har været tale om en lille opbremsning på det sidste.

»Om det skyldes, at lagerne har været for store, eller om produktionen har været for stor, er svært at sige. Men indgangen af nye ordrer er mindre end tidligere på året. Det skyldes nok især, at der ikke er så meget knald på Tyskland som tidligere på året, men der er også mere stilstand i Sverige, som er et vigtigt marked for mange danske virksomheder,« siger Steen Bødtker.

Han tilføjer, at udviklingen herhjemme er mere stabil, men dog også på et lavt niveau.

»Der er tilmed også blevet skruet lidt ned på forventningerne til Danmark på det seneste, så aktiviteten kan godt blive lidt lavere i andet halvår end tidligere ventet,« siger han.

Hos kraftværksselskabet BWSC fremhæver adm. direktør Anders Heine Jensen, at der fortsat er stor tilbageholdenhed på de internationale finansielle markeder. Det betyder, at mange af selskabets kunder har svært ved at finansiere opførelse af nye kraftværker.

»Vi har rigtig god føling med de internationale lånemarkeder, og her er der stadig ikke fremgang at spore. Kravene og vilkårene er generelt ret stramme, når der skal lånes til nye infrastrukturinvesteringer, og mange projekter er derfor svære at realisere,« siger Anders Heine Jensen.

At virksomhederne er blevet mindre positive er også, hvad cheføkonom Klaus Rasmussen fra DI fornemmer.

»Væksten er hen over sommeren blevet lavere i eurolandene. Det har presset eksporten nedad på det sidste og dæmpet optimismen hos virksomhederne. Men de knap så positive ting er mest noget, som kommer til os udefra, og det er ganske givet også derfor, at virksomhederne ikke er helt så optimistiske som tidligere på året,« siger han.

Det er nu kun 37 procent af de adspurgte virksomheder, der venter stigende omsætning i Danmark. Tidligere på året var den andel helt oppe på 45 procent. Fortsat er optimismen dog på niveau med eller over sidste år. Også når det gælder de virksomheder, som venter lavere salg, er der tilbagegang at spore i undersøgelsen.