Topchefer: Nu ebber krisen ud

Danske topchefer er blevet langt mere optimistiske, og et solidt flertal i Berlingskes Toplederpanel forventer flere investeringer og stigende omsætning i både Danmark og i udlandet. Det gælder bl.a. transport- og logistikvirksomheden Dachser i Hvidovre.

Transport- og logistikvirksomheden Dachser, der har hovedkontor i Tyskland og produktion i Hvidovre, budgetterer med stigende overskud i både Danmark og i udlandet. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Fold sammen
Læs mere
Ambitionerne om højere vækst og flere ansatte i Danmark har længe fyldt meget i transport- og logistikvirksomheden Dachser. Hovedkvarteret i Tyskland har forhåbninger om mere volumen, og den danske topchef Finn Skovbo Pedersen satte allerede i 2009 gang i byggeriet af et nyt domicil, så man var klar til vækst efter krisen.

Indtil for nylig har Dachser i Hvidovre dog ikke fået nogen hjælpende hånd i form af bedre konjunkturer eller vækst i branchen generelt. Det har kun været muligt at vokse ved at erobre markedsandele fra konkurrenterne i et benhårdt og periodevist vigende marked.

Men efter snart seks hårde år for transport- og logistikbranchen ser Dachser og andre selskaber i sektoren nu lysere på vækstudsigterne i Danmark. Danske virksomheders eksport er på vej op, og Dachser kan tydeligt mærke, at koncernens kunder generelt har fået mere at rive i.

»Vi mærker, at handlen med udlandet er stigende. Der kommer langt mere halvfabrikata og flere råvarer til landet, der bruges i produktionen. Det eksporteres igen som færdigvarer, og giver os flere transport- og logistikopgaver. Det seneste halve år er der begyndt at ske nogle ting,« siger Finn Skovbo Pedersen.

Han ser mere optimistisk på den nærmeste fremtid, end han har gjort i mange år, og Dachser budgetterer med pænt stigende omsætning i både Danmark og i udlandet. Dermed ligger transportkoncernen på linje med det klare flertal af topchefer i Berlingske Researchs Toplederpanel, der i en ny rundspørge tegner et billede af, at Danmark går mod lysere økonomiske tider.

Forventninger om øget salg og eksport

Blandt de 195 topchefer, der har svaret på spørgsmålene, ser 59 procent optimistisk på udviklingen i deres egen virksomhed de kommende tre måneder. Det er det højeste tal siden sommeren 2011, hvor optimismen en kort overgang var på vej tilbage, før stemningen igen blev dårligere i slutningen af året.

Det samme gør sig gældende på samtlige parametre, der er blevet spurgt til. Forventningerne til både omsætning og overskud ligger på højeste niveau i toethalvt år, og et flertal af virksomhederne er klar til at skrue lidt op for investeringerne.

Virksomhederne fortæller især om bedre tider på eksportmarkederne, men mange tror også på øget salg på det danske hjemmemarked.

Hos DHI, der er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed inden for vand- og miljøområdet, vurderer adm. direktør Antoine Labrosse, »at det hele nu ser lidt lysere ud«.

»Der er især kommet godt gang i Asien. I Europa som helhed er der ikke den store fremgang at spore, men vi har fortsat en god forretning på vores danske hjemmemarked bestående af både offentlige og private kunder,« siger han.

DHI laver strategisk forskning for det offentlige Danmark, men mere end 75 procent af omsætningen kommer fra udlandet. Her arbejder selskabet med at løse alverdens udfordringer med vand i byer, i havet og i floder, og selskabet forventer stor vækst i Asien de kommende år.

Den stigende optimisme giver sig samtidig så småt udslag i forventningerne til antallet af ansatte, selv om der på dette punkt fortsat er plads til forbedringer.

For første gang siden midten af 2011 er der nu omtrent lige mange store og mellemstore virksomheder, der forventer henholdsvis flere og færre ansatte i Danmark. Det skal sammenholdes med, at der blandt topcheferne i Toplederpanelet i mere end toethalvt år har været en klar overvægt af virksomheder, der forventede at nedbemande i Danmark.

Seks ud af ti venter større omsætning

Det er samtidig almindeligt, at erhvervslivet efter længere kriser er tilbageholdende med at skabe flere job, da mange ser en risiko for nye tilbageslag. Det tager typisk en del tid, før konjunkturerne for alvor smitter positivt af på arbejdsmarkedet, og flere topchefer lægger vægt på, at man fortsat skal være klar til en situation med mulige tilbageslag i økonomien.

I elektronikvirksomheden Schneider Electric, der arbejder med energioptimering og energistyring, fastslår adm. direktør i den danske afdeling Thomas Träger, at der er en klar forventning om bedre konjunkturer.

»Vi er mere optimistiske, end vi har været længe. Vi mærker bl.a. fremgang hos vores danske industripartnere på grund af stigende efterspørgsel fra eksportmarkederne. Men det er stadig sårbart,« siger han.

Over 60 procent af toplederne venter en stigende samlet omsætning i virksomheden i det kommende kvartal, mens blot otte procent tror på en faldende omsætning.