Topchefer afskriver 2016

Uroen omkring verdensøkonomien vokser blandt flere danske topchefer, der ikke regner med at se vækst i 2016. »Er vi på vej mod en bedring af økonomien, eller er vi på vej ind i en tredje krise?« spørger Carlsbergs topchef, Cees ’t Hart.

Carlsbergs' CEO Cees't Hart. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

2016 er dårligt begyndt, før flere topchefer længes mod 31. december. En række af landets største virksomheder står i en alendyb vækstkrise, mens de forgæves spejder efter et længe ventet opsving. Flere gange har økonomer, direktører og politikere varslet, at vækstkurven vil banke opad i først 2013, så 2014 og så 2015, men skuffelserne har hver gang været til at tage og føle på.

Nu tegner 2016 sig på mange fronter også til at blive en vækstvandspejling.

Onsdag offentliggjorde flere af landets største virksomheder deres årsregnskaber, og anført af A.P. Møller - Mærsk beskrev milliardkoncernerne deres forventninger til 2016 som flade – i bedste fald.

»Der er ingen grund til at være særligt optimistisk i øjeblikket. Og hvis man går og håber på højere vækst, kan man blive skuffet også i 2016,« siger Nils Smedegaard Andersen, adm. direktør i A.P. Møller - Mærsk.

De grå skyer, som Nils Smedegaard Andersen ser, hænger ikke kun over Mærsk. De strækker sig også til Valby og Carlsbergs hovedkontor.

»I mange af vores markeder var forbrugerne lige begyndt at tro på, at nu gik det bedre. Men i løbet af de seneste par uger står det klart, at de er blevet mere bange for, at det igen skifter og går i den forkerte retning,« siger Cees ’t Hart, adm. direktør i Carlsberg.

»Min bekymring er, at netop som vi troede, at vi endelig var på vej ud af mørket, så sker det her. Og så sænker mørket sig over os igen.«

Som Berlingske Business beskrev i går, hviler uroen i verdensøkonomien på tre piller.

Den ekstremt lave oliepris vækker usikkerhed for massekonkurser blandt energiselskaber, mens vækstlokomotivet Kinas opbremsning har åbnet spørgsmålet om, hvem der skal trække den stadigt skrøbelige verdensøkonomi ud af dødvandet efter finanskrisen. Som substitut for Kina kigger mange mod USA, hvis økonomi over en længere periode har haft forårstegn, men på det seneste er der også her tikket flere halvgrå, økonomiske statusopdateringer ind.

»Tallene viser efter min vurdering, at de, der håbede på vækst, er blevet skuffede. Verden er i fremdrift, men det går langsommere, end mange har regnet med,« siger finans­direktør i DSV, Jens Lund, der forventer, at væksten i 2016 vil være på niveau med det lunkne 2015.

»Vi havde nogle år med kolossal vækst i begyndelsen af 00erne, hvor alle kunne gå på vandet. Jeg tror egentlig, at vi skal vænne os til, at væksten og udviklingen går lidt langsommere end dengang.«

Og egentlig er situationen lidt underlig, som Ole Andersen, bestyrelsesformand i Danske Bank, B&O og Chr. Hansen, påpeger:

»Det er vanskeligt at forklare, hvorfor der sker så store udsving på aktiemarkedet, for ser vi på basisforudsætningerne med lav rente og faldende oliepris, er det jo ganske gode forudsætninger for industrien,« siger han.

»Lidt langsommere« beskriver meget godt den udvikling, som de fleste økonomer forventer. Der er ifølge dem ikke lagt op til en ny recession. Alligevel er såvel de globale som de nationale aktiemarkeder faldet mellem ti og 15 pct. siden nytår.

»Frygten i danske virksomheder er, at der er sket et stemningsskift, der er psykologisk betinget, men som kan drive en pessimisme frem, der skaber en negativ vækst,« siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand i blandt andre William Demant, Codan og Københavns Lufthavne.

»Der er ikke sket fundamentale ændringer for virksomhedernes vilkår. Vi kender problemstillingerne og udfordringerne og agerer derefter, men vi kan ikke kontrollere den negative spiral anført af de store kursfald på aktiemarkedet i januar 2016, og som i sidste ende kan få realøkonomiske konsekvenser.«

Denne frygt er netop det, som Carlsbergs Cees ’t Hart særligt er bange for. Faktisk til en grad, hvor han er i tvivl om, hvorvidt verdensøkonomien står på randen af endnu en krise efter finans- og gældskrisen.

»Frygten og usikkerheden vokser. Økonomien står lige nu og balancerer på en knivsæg. Er vi på vej mod en bedring af økonomien, eller er vi på vej ind i en tredje krise?«

Som aktionær i Danmarks største selskaber kan det være vanskelligt at forstå, at væksten tilsyneladende har ligget næsten kronisk fladt, for udbytterne har flydt, og aktier er steget.

Det skyldes først og fremmest, at der er blevet skåret benhårdt i C20-virksomhederne for at tilpasse sig disse vækstløse tider. Berlingske Research har gennemgået samtlige regnskaber for medlemmerne af C20 de seneste fem år, og disse regnskaber tegner det tydelige billede, at omsætningen er steget marginalt i forhold til bundlinjernes vækst.

Hvis man renser tallene for A.P. Møller - Mærsks altoverskyggende tilstedeværelse blandt eliteselskaberne, er omsætningen steget med 20 procent på fem år, mens overskuddet er steget 60 pct. Det er altså ikke væksten i forretningen, der har drevet de store udbyttebetalinger, som de senere år har budt på, men derimod effektivisering og besparelser – og denne kur kender ingen alder.

»Vi må tilpasse os ved at øge produktiviteten. Jo hårdere konkurrencen er, desto hårdere skal vi arbejde med vores produktivitet. Vi kan automatisere mere, og vi kan outsource mere,« siger Jens Lund fra DSV.

Bestyrelsesformand Ole Andersen peger på det faktum, at usikkerheden knytter sig til et mere grumset USA, usikkerhed i Kina og fortsat lav vækst i Europa kombineret med frygt for deflation og blivende lave eller negative renter.

»Jeg synes, at de danske virksomheder langt hen ad vejen gør det godt, men den manglende efterspørgsel er en udfordring på kort sigt.«