Told og Skat skal servicere mere

- Told og Skat skal være lidt mere konsulent og lidt mindre kontrollant.


Sådan beskriver skatteminister Svend Erik

Hovmand (V) det hamskifte, som han ønsker, at Told og Skat skal gennemgå under hans ledelse.


I første omgang

giver det sig udslag i en særlig indsats overfor folk, som vil starte egen virksomhed.


I går lancerede skatteministeren

initiativet, som består af en 45 sider lang pjece "På vej - mod egen virksomhed", en særlig iværksætterside

på www.toldskat.dk, en interaktiv internetbaseret registreringsguide og en række regionale initiativer.


I pjecen

forsøger Told og Skat at give iværksætteren et overblik over fradragsmuligheder, frister, moms- og skatteindbetaling,

regeringstrering samt krav til regnskab.Individuel rådgivning

Samtidig er planen, at Told og Skatteregionerne skal

tilbyde individuel rådgivning af iværksætteren inden opstart samt efterfølgende servicebesøg og opførlning

på nyregistrerede virksomheder.


Målet er ikke at kontrollerer, men at forebygge problemer, oplyser underdirektør

i Told- og Skattestyrelsen, Steffen Normann Hansen. Til det formål vil Told og Skat især satse på it, som samtidig

kan sikre styrelsen produktivitetsforbedringer.


- Vi vil f.eks. meget gerne sikre os den nystartede virksomheds e-mailadresse,

så vi kan udsende en advarsel ud, inden en betalings- og eller indberetningsfrist udløber. Det gør vi i dag, når

det gælder momsangivelser. I dag sender vi renterykkere ud til ca. 30.000 virksomheder om måneden. I mange tilfælde

formentligt fordi de glemmer at indbetale til tiden. Det er betydeligt billigere for os at sende en advarsel ud pr. e-mail et par

dage inden, siger Steffen Normann Hansen.


Endvidere arbejder Told- og Skattestyrelsen med en række forslag til forenklinger,

som skal gøre livet lettere for folk, der vil starte egen virksomhed. Blandt planerne er en øget brug af forhåndsgodkendelser,

i første omgang når det gælder indretning af arbejdskontor i privatboligen.