Tinglysningsafgiften i spil

I dag drøfter regeringen sin nye kreditpakke med erhvervsorganisationerne. Nye forslag kan nå at komme på bordet. S vil have statsbank, der låner ud til virksomhederne.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

Nye ideer kan komme i spil, når regeringen i dag møder erhvervsorganisationerne for at drøfte udmøntningen af den kreditpakke, som regeringen lancerede op til weekenden.

Forud for mødet har flere erhvervsorganisationer foreslået, at fristforlængelsen for afregning af moms og a-skat, som udfases hen over efteråret, forlænges året ud. Desuden vil Håndværksrådet foreslå på dagens møde, at staten i en periode suspenderer den særlige tingslysningsafgift på virksomhedslån på 1,5 pct. af hovedstolen. Det vil mindske låneomkostningerne ved optagelse et lån på fem mio. kr. med 75.000 kr.

- Suspensionen af tingslysningsafgiften kommer alle virksomheder til gode og kræver ingen administration, siger Håndværksrådets adm. direktør Paul Mollerup.

16.000 nye job

Forud for mødet har venturebranchens interesseorganisation DVCA regnet ud, at nye garantirammer på 1,5 mia. kr. over tre år formidlet via Vækstfonden kan skabe 16.000 nye arbejdspladser i danske vækstvirksomheder. Dermed afviser organisationen påstande fra økonomerne om, at regeringens kreditpakke ingen arbejdspladser skaber.

- Den nye garantiordning kan sikre, at vi får gang i nye vækstvirksomheder og redder nogle af de eksisterende, der er sunde, men kæmper med likviditetsproblemer, siger foreningens adm. direktør, Jannick Nytoft.

Udspil fra S

Forslaget om de 1,5 mia kr. i nye garantirammer til Vækstfonden er indeholdt i regeringens kreditpakke. De to andre elementer er en udvidelse af adgangen til at få vækstkaution i Vækstfonden, hvor fonden kautionerer for 75 pct. af virksomhedernes lån i banker. Lånene kan i dag kun bruges til investeringer, men skal fremover også kunne bruges til driftsformål.

Desuden vil regeringen undersøge, hvordan mindre virksomheder i højere grad kan få glæde den udvidede adgang til at opnå eksportkreditter, som allerede er givet virksomhederne i en tidligere vækstpakke. Ordningen er i øvrigt ikke brugt ret meget af de store virksomheder – bl.a. fordi kreditterne gives til variabel rente. Også det vil regeringen rette op på.

Kreditpakken skal ikke alene forhandles med erhvervslivet, men også med partierne bag bankpakken. I den forbindelse er Socialdemokraterne på vej med et udspil, der bl.a. rummer forslag om en statsbank, som skal give virksomheder investeringslån på markedsvilkår.