Tillidsfolk venter på opsvinget

Mange tillidsfolk i de private virksomheder bremser de lokale lønforhandlinger, fordi de venter på, at det kommende økonomiske

opsving kan give et bedre forhandlingsresultat.Dansk Metal melder om færre indberetninger fra de lokale lønforhandlinger end

på samme tidspunkt sidste år. Leo Johansen, statistikfører fra forhandlingskontoret i Dansk Metal vil ikke kvantificere

forskellen, men mener årsagen er, at tillidsmændene venter på det økonomiske opsving.- Nogle trækker

det i langdrag. De venter simpelthen på opsvinget og håber dermed at kunne forhandle et bedre resultat hjem, forklarer

han.De foreløbige indberetninger viser en gennemsnitlig lønstigning på 2,6 pct. Det svarer til en stigning

på 3,20 - 4, 60 kroner afhængig af den enkeltes timeløn. Sidste år var den gennemsnitlige lønstigning

på 2,9 pct. Indtil videre har de fået indberetninger fra 688 ud af 1000 virksomheder.

Lavere lønstigninger

-

Lønstigningen er lidt lavere end sidste år. Det er fordi ledigheden stort set ikke ænder sig, forklarer han. Nye

tal fra Danmarks Statistik viser, at arbejdsløsheden i juni faldt marginalt med 0,1 procentpoint i forholdt til maj måned.

I forhold til juni 2003 er den faktiske ledighed steget med 3500 eller 2,2 pct. til 160.400.Også hos Vvs-installatørernes

arbejdsgiverforening Tekniq oplever de, at lønstigningen er lavere end sidste år.- Generelt viser de lokale forhandlinger

mindre reguleringer end sidste år, forklarer adm. direktør Niels Jørgen Hansen, der endnu ikke ønsker at offentliggøre

de eksakte tal.Han mener, det er den lave inflation, der er skyld i at reguleringerne indtil videre ser ud til at ende på

et lavere niveau end sidste år.

Flere nulreguleringerHos Dansk Industri er niveauet indtil videre det samme som sidste

år. De har fået indberetninger, der omfatter 63.500 arbejdere i alt. Det er er en smule mindre end sidste år. Dansk

Industri er ikke overrasket.- Indberetninger startede næsten en måned senere end sidste år, forklarer Jan

Storm Thomsen, chefkonsulent i Dansk Industri.I forhold til sidste år er der flere nulreguleringer. 10 procent af de regulerede

medarbejdere er endt uden en lønstigning i de lokale forhandlinger.- Flere nulreguleringer hænger utvivlsomt sammen

med at situationen så bedre ud sidste år. Vi har et ringere konjunkturbillede end sidste år, siger Jan Storm.