Tilliden til økonomien robust - frygt for inflation

Forbrugertilliden i Danmark faldt mere end ventet i juli, viser tal fra Danmarks Statistik, men de fleste danskere har stadig positive forventninger. Til gengæld frygter vi for stigende inflation.

Forbrugerforventningerne faldt til indeks på 8,4 pct. i juli fra 9,3 i juni, mens analytikere adspurgt af RB-Børsen havde ventet et fald til 9,0.

- Den samlede indikator for forbrugertilliden faldt fra juni til juli, hvilket også var tilfældet i 2006. Stigningen fra maj til juni er hermed neutraliseret, så den samlede indikator er tilbage på niveauet fra foråret, skriver Danmarks Statistik i en kommentar.

Faldet er sket på trods af, at familierne har en mere positiv vurdering af deres økonomiske situation i dag end for et år siden.

- Det lidt lavere niveau for forbrugertillidsindikatoren skyldes derimod, at Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden vurderes mindre positiv end tidligere i år, og at Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag vurderes mindre positiv. Det bidrager også til faldet, at vurderingen af, om det lige nu er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder, er blevet mere negativ, lyder det fra Danmarks Statistik.

Hos Nykredit konstaterer seniorøkonom Jakob Legård Jakobsen, at niveauet for forbrugertilliden fortsat et på et komfortabelt niveau.

- Det som bekymrer os mest ved dagens tal, er forbrugernes vurdering af inflationsudviklingen de kommende 12 måneder. Forbrugernes forventning til den kommende inflation har ikke ligget højere siden september sidste år. Hvis forventningen om stigende priser sætter sig som højere lønkrav, kan der igangsættes en lønprisspiral med de negative konsekvenser for konkurrenceevnen, det måtte få, skriver han i en kommentar.

Analytiker Christian Heinig fra Dansk Bank hæfter sig ved, at trods faldet er de danske forbrugere stadig optimistiske.

- Starten af 2007 har ellers budt på et moderat forbrugstempo i forhold til de tidligere år, og særligt detailsalgsudviklingen har været skuffende. På baggrund af dagens tal venter vi fortsat, at det private forbrug vil stige med i omegnen af 2 pct. i år imod vækstrater i størrelsesordnen 3-4,5 pct. fra 2004 til 2006, noterer han.

RB-Børsen