Til kamp mod SMV’ers administrative byrder

Administration. En række konkrete forslag fra Håndværksrådet skal lette de administrative byrder for de små og mellemstore virksomheder.

I det seneste nummer af Håndværksrådets medlemsblad De Selvstændige, er der opstillet en liste med ti punkter, som samlet skulle lette de administrative byrder for SMV’er betragteligt.

Undgå dobbeltarbejdeEt par af forslagene handler om bedre muligheder for at bruge digital indberetning og en højere grad af genbrug af oplysninger, så virksomhederne ikke skal indberette de samme oplysninger flere gange.

- Hvis en virksomhed fx sender varer til et andet EU-land, skal det indberettes i Danmark som eksport, men også modtageren skal indberette samme forsendelse som import, og det giver dobbeltarbejde, siger Mads Engberg, der er økonom i Håndværksrådet til ErhvervsBladet.

Håndværksrådet mener også at man kan reducere SMV’ers administrative byrder væsentligt ved at øge mindstekravene for diverse love og bekendtgørelser.

Svært møde med virkelighedenDet gælder blandt andet mindstegrænsen for, hvor stor en virksomhed skal være, før den skal oprette en sikkerhedsorganisation og udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)..

Her mener Håndværksrådet, at grænsen for virksomhedens størrelse skal hæves fra 10 til 20 ansatte, før der skal oprettes en sikkerhedsorganisation.

- Det vil det gøre det lettere for rigtigt mange virksomheder, idet ti procent af alle virksomhederne har mellem 10 og 20 ansatte, oplyser Mads Engberg.

Samtidig ønsker Håndværksrådet at ændre reglerne, så en virksomhed først skal udarbejde APV’er, når den er af en størrelse, hvor den skal have en sikkerhedsorganisation.

Da en virksomhed i dag allerede skal udarbejde en APV, når den har mere end en ansat, kan dette forslag få betydning for ca. halvdelen af de danske virksomheder.

Særligt for håndværkere og andre virksomheder, der har mange skiftende arbejdssteder, spiller APV’erne en stor rolle.

- Der er mange små erhvervsdrivende, der har skiftende arbejdspladser, idet deres arbejde forgår ude hos kunden. Og her er virkeligheden, at hvis du fx skal bruge et nyt stykke specialværktøj, så kører du hen og køber det, og tager direkte tilbage til arbejdspladsen uden at runde mester først for at få lavet en sikkerhedsanvisning, siger Mads Engberg.

Og det bringer mange små virksomheder på kant med loven.

- Det er noget vi får henvendelser om fra vores medlemmer, der selvfølgelig er interesserede i at holde loven, men finder det svært i praksis. De risikerer at blive opdaget og det er ikke en rar situation, påpeger Mads Engberg.

Historisk knopskydningEn række af Håndværsrådets forslag kræver dog egentlige politiske reformer Rådet mener, at årsregnskabet og skatteregnskabet principielt skal slås sammen. Det vil give virksomhederne en større fleksibilitet, når der kun skal udarbejdes et regnskab.

- Hvis man er villig til at anlægge et mere overordnet syn, og hvis man er villig til, at det koster lidt provenu, ville det være en stor besparelse for virksomhederne. Det virker som om, at der ligger nogle historisk knopskydninger til grund for, at der skal laves både et skatte- og et årsregnskab, siger Mads Egnberg.

Forslagene fra Håndværksrådet kommer som en del af en kampagne, hvor rådet opfordrer sine medlemmer til at komme med forslag til, hvordan SMV’ers administrative byrder kan mindskes.