Tiffany med salgsopgang

Tiffanys kunder er ige begyndt at bruge penge til andet end det nødvendigste og der har været et fint salg i juveler

til 50.000 dollars og derover. Kvartalsomsætningen er steget med 14 pct. til 396 mio. dollars.

Greenspan er optimist

(WASHINGTON)

Trods alle den seneste tids skuffelser er USAs centralbankchef Alan Green-span overbevist om, at det økonomiske opsving er

undervejs, men endnu er det ikke muligt at sige, hvornår det vil være der. Greenspan siger, at for tiden kastes økonomien

rundt af højst forskellige strømninger, men et flertal af amerikanske økonomer anslår en vækst på

mindst 2,4 pct. i år. Opmuntrende er det, at oliepriserne holder sig i ave og at produktiviteten i det første kvartal

i år er steget med 2,3 pct. Green-span siger, at med den nuværende rente på 1,25 pct., der er den laveste i 40 år,

burde forbruget komme i sving og skabe mange nye arbejdspladser. Derfor er det mindre godt, at forbrugerpristallet i de seneste 12

måneder kun er steget med 1,5 pct. Det er den svageste stigning i 35 år.

OPEC vil pumpe mindre olie(WIEN) OPECs

næste rådsmøde i nærmer sig. Det begynder 11. juni i Doha, Qatar og flere af medlemslandene er ved at være

enige om at få gennem-trumfet en ny begrænsning af dagsproduktionen og at sikre stabile priser indenfor OPECs ønskede

prisramme mellem 24 og 28 dollars pr. tønde råolie. I dag ligger prisen på Nordsøolie lige midt i prisrammen.Infineon

på opkøb i Norge

(MÜNCHEN) Europas næst-største producent af halvledere bekræfter, at der er tilbudt

48 mio. euro for en overtagelse af SensoNor i Horten i Norge, der fremstiller sensorer yil brug i automobilindustrien. Infineon vil

med SensoNor øge sin position på markedet for sensorer til afprøvning af dæktryk i biler. Infineon understreger,

at der er tale om en venligtsindet overtagelse, der vil respektere de norske aktionærers mening. Infineon er størst i

Europa med elektroniske løsninger til biler og ønsker at udbygge denne position.

Norge sparer(OSLO) I Norge

har staten ved en totalt gennemført kampagne fået formindsket energiforbruget i de offentlige bygninger så meget,

at der i de seneste to år er brugt 40 millioner kilo-watttimer mindre elektricitet end normalt. Besparelsen svarer til, hvad

2000 husholdninger bruger pr. år, skriver "Verdens Gang".

ThyssenKrupp strammer op(ESSEN) ThyssenKrupp

koncernen vil opstramme sin stuktur ved at frasælge alle andele i andre virksomheder. De anslås at have en samlet omsætning

på 7 mia. euro pr. år. Det skal hjælpe koncernen til at koncentrere kræfterne om den egentlige kærnevirksomhed

med det formål at få øget omsætningen til 40 til 46 mia. euro årligt mod senest 36,7 mia. euro.Hovedvægten

vil ud over produktion blive lagt på tjenesteydelser. Efter pres fra USA har ThyssenKrupp tilbagekøbt egne aktier for

16,9 mio. euro fra storaktionæren Iran, der har aktier for 406 mio. euro i koncernen.