Tiden er kommet til selvransagelse for Eksportrådet

Efter godt to år på bagen er det på tide, at Danmarks nationale eksport- og investeringsfremmeorganisation, Danmarks

Eksportråd, tager sin rolle op til revision.


Mange af de funktioner Rådet varetager klares allerede ganske godt

i private organisationer, og det bør få Eksportrådet til at genoverveje sine indsatsområder.


Det mener

formanden for Danmarks Eksportforening, Bo Stærmose, som foreslår, at Eksportrådet koncentrerer indsatsen der hvor

de private eksportfremmeorganisationer ikke opererer.


- Som tingene fungerer i dag, er der for mange overlap mellem de private aktører

og Eksportrådet.


- Rådet kunne bruge sine ressourcer langt mere effektivt, hvis man satte sig ned og fandt ud af,

hvor snitfladerne mellem det private og det offentlige skal være, siger Bo Stærmose, der ud over formandskabet for Danmarks

Eksportforening også driver virksomheden Juliana i Odense, som producerer drivhuse.


De kollektive eksportfremstød,

som Danmarks Eksportråd løbende arrangerer, er et af de områder, som ifølge Stærmose, kunne overlades

fuldt og helt til de private organisationer.


- På den måde får man et mere effektivt Eksportråd, og man

skaber tilmed et mere koordineret eksportfremstød, der bygger på synergier mellem det offentlige og det private fremfor

på dobbeltarbejde, siger Bo Stærmose, Danmarks Eksportfor-ening.


De ressourcer, som herved frigives kunne sættes

ind på andre områder


- Så kan Danmarks Eksportråd koncentrere sig om det mere politiske arbejde og sætte

ind overfor forskellige eksportbarrierer rundt omkring i verden, siger Bo Stærmose.


Danmarks Eksportforening er en sammenslutning

af 1700 private virksomheder.


I øjeblikket er der flest virksomheder fra marineindustrien og såkaldte rehab-virksomheder,

men foreningen er åben for alle firmaer, der har interesse for eksport.